1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Превключватели за налягане за филтриране

Сензори за налягане - Превключватели за налягане за филтриране

  • Оценка на външното напрежение или стойностите на тока
  • Непрекъснато сравнение на зададената/действителната стойност директно в датчика
  • Автоматично регулиране на точката на превключване
  • Ясно видим светодиоден дисплей
  • Ефективно следене на диференциално налягане


Пневматични прекъсвачи за следене на филтъра

Сензорът за налягане PNI има един аналогов вход и се използва в комбинация с външен трансмитер за налягане за разпознаване на замърсяването на филтрите. Освен това, сензорът се използва често за контрол на прилягането на детайлите в металорежещите машини. Сензорът гарантира надеждно измерване на диференциалното налягане и на много отдалечени едно от друго места на измерване и по този начин намалява усилията за свързване на проводниците.
Двата свободно конфигурируеми превключващи изхода на сензора за налягане могат да бъдат постоянно следени с аналогов входен сигнал. На дисплея, позволяващ добро отчитане, по желание се показват входното налягане, изходното налягане или диференциалното налягане.