1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Потопяеми трансмитери за налягане

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Потопяеми предаватели за налягане

  • Евтино, просто измерване на ниво
  • Компенсация на налягането чрез вътрешно вентилиран кабел
  • Намалена сложност на свързване при работа в двупроводен токов кръг
  • Голяма обща точност и дългосрочна стабилност
  • Версии с одобрени ATEX, IECEx и GL

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Потопяеми предаватели за наляганеПотопяеми трансмитери за налягане

Потопяемите сонди от серия PS3 служат за надеждно измерване на нивото в съдове, резервоари, сондажи, кладенци, течащи води или канализационни съоръжения. Сензорите се характеризират с висока точност на изходния сигнал и добра дълготрайна стабилност.
Сензорите имат аналогов изходен сигнал и са изпълнени като двупроводникова система. Това намалява усилията за свързване в новите съоръжения и улеснява смяната при наличие на свързване с 2-проводника.
С предлаганите допълнителни принадлежности като допълнителната тежест и закрепването с кабелни скоби потапящата се сонда може да се адаптира оптимално към монтажната ситуация.