1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Захранващи предаватели за технологията на процеса

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Трансмитери на процеси

  • Устойчива на претоварване керамична измервателна клетка
  • Устойчив на пикове на налягането и на вакуум
  • Бърз монтаж и работа без техническо обслужване
  • Мащабируем аналогов изход
  • Интуитивна, лесна работа

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Трансмитери на процеси