1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Въвеждане на PN / PE чрез цифровия дисплей

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Типове PN / PE с цифров дисплей

  • Ясна индикация на приемливите диапазони: програмируем червен/зелен дисплей
  • Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
  • Интуитивна, лесна работа
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Неизтриваем, лазерен тип етикет

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Типове PN / PE с цифров дисплейТип PN с цифрова индикация

Сензорите за налягане от серия PN убеждават с модерна и удобна за използване от потребителя конструкция. Максималната устойчивост, високият клас на защита и устойчивото лазерно надписване гарантират надеждното използване на сензорите и при тежки производствени условия. Керамично-капацитивният принцип на измерване със специално подпиране на измервателната мембрана прави сензорите устойчиви срещу експлоатация при претоварване и високи пикове на налягането, и по този начин гарантира дълготрайна стабилност.
Видимият от голямо разстояние и от всички страни 4-значен светодиоден дисплей и двата разположени на главата на сензора светодиода за състоянието на включване улесняват пускането в действие, поддръжката и експлоатацията. Дисплеят може да бъде превключен от "червена" индикация на "червено-зелена". По този начин се акцентират състоянията на превключване или се създава отделен цветен прозорец.
Сензорът с резба може да бъде завъртан във всяка посока. Предлаганите като принадлежности монтажни скоби позволяват монтаж по всякакъв начин.