1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Светлинни решетки за безопасност
  5. Използват в заводската автоматизация

Светлинни бариери - Използват се в заводската автоматизация

  • Категории на безопасност 2 и 4 съгласно IEC 61496
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Без мъртва зона при монтиране в L-образна форма
  • Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12

Светлинни бариери - Използват се в заводската автоматизацияИзползване в промишлената автоматизация

Защитните светлинни решетки от серия OY се използват за обезопасяване на опасни зони и за защита на хора. Тясната форма позволява монтажа и на малко място. В зависимост от височината на защитното поле светлинната завеса се предлага в изпълнение с 2, 3 или 4 лъча.
Защитните светлинни решетки са предпазни оптоелектронни устройства, които съответно се състоят от предавател и приемник. Те отговарят на изискванията за техника на безопасността по тип 2 / SIL 2 или тип 4 / SIL 3.
Типичните приложения са ограничаване на достъпа и контролът на опасни зони на роботизирани модули и производствени линии.