1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Таймерни релета

Системи за импулсна оценка - Таймерни релета

  • Регулируемо закъснение на включване и изключване
  • Като опция със закъснение при включване или при изключване и моментни импулси
  • Защита на резервоара срещу преливане или работа на сухо
  • За надеждна защита срещу износване на помпи и клапани
  • Бърз и пестящ време монтаж на релса

Системи за импулсна оценка - Таймерни релетаРеле за време

Релето за време получава сигнали от външен сензор и превключва неговите изходи в съответствие със забавянията на включването и изключването, които могат да бъдат регулирани. Допълнително, с помощта на селекторен превключвател могат да бъдат настройвани забавянето на включването и/или изключването, включващия и изключващия импулс.
Типичните приложения са управлението на осветление (минутна светлина, таймери или автомати за стълбищно осветление) или управление на вентилатори (забавящо реле).