You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Лазерни сензори
  5. Оптични вилични сензори

Лазерни сензори - Оптични вилични сензори

  • Точният лазер гарантира надеждно откриване на миниатюрни предмети от Ø 30 µm
  • Бърза настройка: не е необходимо подравняване на предавател и приемник
  • Замърсяването се сигнализира чрез постоянно наблюдение на количеството светлина
  • Режимите на сензорите (мощност, скорост, висока разделителна способност) могат да бъдат зададени в съответствие с конкретното приложение

Лазерни сензори - Оптични вилични сензори

Оптични вилични сензори / сензори под ъгъл

Виличните и сензорите под ъгъл се използват за регистриране на много малки части и за задачи за броене в транспортиращата, монтажната и манипулационната техника. Други области на приложение са контрола на ръбовете и направляващите на ленти. Сензорите се характеризират с висока честота на превключване и много фин и прецизен светлинен лъч. Това позволява надеждното регистриране на много бързи движения.

Корпусът от устойчива на усукване цинкова отливка гарантира дългосрочната стабилност на оптичната ос. Тъй като трансмитерът и приемникът вече са ориентирани един спрямо друг, отнемащото много време регулиране отпада.

Настройката на чувствителността може да се извърши интуитивно с потенциометър. Сработване при осветяване и затъмняване се задава с въртящ превключвател.