1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Осветени бутони тип M22

Капацитивни сензори - Осветени бутони тип М22

  • Липса на износване и на техническо обслужване благодарение на включването без механичен натиск
  • Динамичен принцип за противодействие на опитите за манипулиране
  • Лесно монтиране в корпус с отвор Ø 22,5 mm
  • Предварително зададен принцип на оценяване, статичен или динамичен
  • Символите върху чувствителната лицева част могат да се избират отделно


Осветен бутон тип M22

Капацитивните сензори, реагиращи на докосване, намират приложение например като бутони за стартиране/спиране на машини, като бутони за квитиране, както и за отваряне и затваряне на врати. За разлика от механичните превключватели сензорите работят без износване. Динамично работещите сензори, реагиращи на докосване, разпознават вече доближаването на ръцете и потискат до голяма степен смущаващите въздействия, като например вода, заледявания или чужди тела. Възможно е задействане с ръкавици за еднократна употреба или с работни ръкавици. Статично работещите сензори разпознават ръце и предмети през стъкло, доколкото активната повърхност е покрита. Това осигурява защита срещу вандализъм. Сензорите с бистабилен принцип на действие могат да бъдат включени с кратко докосване, а следващо кратко докосване ги изключва отново. Корпусът с клас на защита IP 69K е устойчив на масла и освен това издържа на удари и надраскване. Силно светещите светодиоди, изпълняващи ролята на визуална обратна връзка, сигнализират за задействането на сензора. Зелените светодиоди могат да се задействат отделно за сигнализиране на състоянията на машината и съоръженията.

Сензорът може да бъде вграден във всякакви корпуси с Ø 22,5 mm отвор.