1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Промишлени, мобилни и смазочни приложения

Индуктивни сензори - Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазочни приложения

  • Широк работен температурен диапазон
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждно детектиране в следствие на малките допуски на датчика
  • Намалено време за съхранение поради широката гама приложения

Индуктивни сензори - Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазочни приложенияПромишлени и мобилни приложения и приложения с охлаждащи и смазочни средства

Тази нова генерация индуктивни сензори позволява използването на само един сензор в три различни области на приложение. Независимо дали в промишлената автоматизация, при приложенията с охлаждащи и смазочни средства или в мобилните приложения – тази нова технологична платформа на ifm убеждава по-специално с универсалната и трайна възможност за използване при едновременно високи технически параметри, стабилност на температурата и увеличен обхват.
Максимална надеждност се гарантира чрез широкия температурен обхват -40...85 °C и класовете на защита IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 и IP 69K.