You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Kennis / FAQ
  3. Woordenlijst

IO-Link Woordenlijst

Actuator

Apparaat voor het omzetten van elektrische signalen in bewegingsenergie.

 

Acyclische gegevens

Gegevens die door de besturing alleen worden verzonden na een opdracht (bijv. parametergegevens, diagnosegegevens).

 

COM1-3

Seriële poort voor gegevensoverdracht bij IO-Link

 

Device

Een device kan een sensor, een actuator of een hybridecomponent zijn. Het is een passieve deelnemer en reageert alleen op oproepen van de master.

 

DI

Digital Input (digitale ingang)

 

DO

Digital Output (digitale uitgang)

 

DTM

Device Type Manager (fabrikant specifiek stuurprogramma)

 

Event

Per event kan het device een niet-correcte bedrijfstoestand aan de master melden. Dat gebeurt door het instellen van een bit in de interface. De master leest dit event met een klassieke foutcode.

 

FDT

Field Device Tool (bijv. ifm Container)

 

GSD-bestand

Apparaatbasisbestand - beschrijft een interface naar het apparaat dat op de veldbus moet worden aangesloten. GSD-bestanden zijn beschikbaar als bestand en worden door de fabrikant van het apparaat meegeleverd.

 

HMI

Bedienings- en visualisatieapparaat van het automatiseringssysteem (Human Machine Interface).

 

Hub

In tegenstelling tot gateways vormen hubs verbindingen tussen gelijksoortige interfaces, bekend zijn USB-hubs.

 

Hybrideapparaat

Een component met gecombineerde functionaliteiten die zowel sensor als ook actor verenigt.

 

IEC 61131-9

De internationale norm IEC 61131 regelt de basisprincipes van de besturingen met programmeerbaar geheugen. Deel 9 beschrijft IO-Link onder de aanduiding Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI).

 

IODD

Elektronische apparaatbeschrijving van de devices (IO Device Description).

 

IO-Link-device

Veldapparaat dat door een IO-Link-master wordt gecontroleerd en bestuurd.

 

IO-Link-master

Zorgt voor de verbinding tussen een bovenliggende veldbus en de IO-Link-devices. De IO-Link-master controleert en bestuurt de IO-Link-devices.

 

MES

Een Manufacturing Execution System (MES) is een niveau van een meerlaags productiemanagementsysteem dat dicht bij het proces actief is. Vaak wordt het begrip 'productiebesturingssysteem' als synoniem gebruikt. Het MES onderscheidt zich van soortgelijk functionerende systemen voor de productieplanning, de zogeheten ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), door de rechtstreeks aansluiting op de verdeelde systemen van de procesautomatisering en maakt het monitoren, regelen en besturen of de controle van de productie in real time mogelijk. Daartoe behoren klassieke gegevensregistraties en -voorbereidingen, zoals bedrijfsgegevensregistratie, machinegegevensregistratie en personeelsgegevensregistratie maar ook alle andere processen die een real-time effect op het fabricage-/productieproces hebben.

 

Poort

Een poort is een IO-Link-communicatiekanaal.

 

Parametreringsserver

Een IO-Link-master met IO-Link-specificatie 1.1 kan als parametreringsserver voor het IO-Link-device fungeren.

 

Punt-tot-puntverbinding

Een punt-tot-puntverbinding is een rechtstreekse verbinding tussen twee punten, plaatsen of apparaten.

 

Sensor

Apparaat voor het meten en omzetten van fysische waarden in elektrische grootheden.

 

PLC

Een PLC is een industriële computer die gebruikt wordt voor de besturing of regeling van een machine of installatie en op digitale basis wordt geprogrammeerd. De gebruiker programmeert een PLC op basis van zijn installatiewensen. De periferiesignalen worden via in-/uitvoercomponenten of veldbusmasters en decentrale veldbusslaves ingelezen resp. uitgevoerd.

 

SIO

Standard Input Output-modus: Aansluiting van conventionele, digitale apparaten op de IO-Link-masterpoort.

 

Slave

Busdeelnemer die niet zelfstandig communiceert, maar uitsluitend reageert op oproepen van de master.

 

Conversietijd

De conversietijd is de som van de tijd die de A/D-omvormer nodig heeft om de meetwaarde te registreren alsook de tijdsduren (diagnose, draadbreukbewaking) voor het verwerken van de meetwaarde in de component.

 

Cyclische gegevens

Gegevens die automatisch en in regelmatige intervallen door de besturing worden verzonden (procesgegevens, waardestatus).

 

Cyclustijd

De cyclustijd omvat bij een besturing de verwerking van het programma vanaf het inlezen van de ingangen tot het uitvoeren van de uitgangen. Bij communicatiesystemen vormt de cyclustijd de tijd tot alle gegevens met alle deelnemers uitgewisseld zijn en de cyclus weer opnieuw begint.