• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

IO-Link: Wereldwijde open communicatiestandaard

Hogere prestaties bij een geringe investering

Met IO-Link-sensoren van ifm beschikt de gebruiker over volledig nieuwe opties. Van de eenvoudige en snelle inbedrijfstelling tot aanvullende informatie die beschikbaar is voor machinebewaking, tot en met transparantie van de machine naar het ERP-systeem: IO-Link biedt in elk opzicht een overtuigende groei in efficiëntie en kostenbesparing. Overtuig uzelf!

Dit zijn ervaringen van onze klanten die voorheen gebruik maakten van een standaard parallelle bekabeling van analoge sensoren. Deze klantvoordelen zijn gerealiseerd door aanzienlijk lagere installatietijden, een geringer aantal noodzakelijke componenten en een eenvoudige integratie in de besturing.

IO-Link is gezamenlijk ontwikkeld door toonaangevende fabrikanten op het gebied van sensoren, actuatoren en besturingstechniek. Daarmee is een gestandaardiseerde en veldbusonafhankelijke interface gecreëerd voor de automatisering, waarmee de gebruiker beschikt over een point-to-point-verbinding zonder adresseringswerkzaamheden.

Eenvoudige inbedrijfstelling, snelle sensor uitwisseling

IO-Link-apparaten worden eenvoudig aangesloten, bijv. via een M12-stekkerverbinding. Storingen als gevolg van foutieve bekabeling zijn daardoor uitgesloten. Omdat voor de gegevensoverdracht standaard industrie aansluitkabels zijn te gebruiken, neemt de verscheidenheid in benodigde kabels af. Bovendien hoeft er maar een kabel terug naar de PLC worden gelegd en kunnen dankzij IP69K afdichting veel IO-Link-masters rechtstreeks in het veld worden gemonteerd.

IO-Link-integratiehulp

Wanneer een IO-Link-master wordt gebruikt, slaat deze alle parameters op van alle aangesloten sensoren. Wordt er vervolgens een sensor vervangen door een identiek exemplaar, dan worden de opgeslagen parameters automatisch naar de nieuwe sensor geschreven. Daardoor komt opnieuw parametreren te vervallen.

De onmiskenbare identificatie van het apparaat op basis van vendor- en apparaat-ID is probleemloos een sensor uit te wisselen op basis van plug&play mogelijk: Met IO-Link kunnen de apparaten worden gecontroleerd. Zo wordt voorkomen dat het apparaat wordt vervangen door een ongeschikt vervangend apparaat.

Exacte meetwaarden, storingsvrij verzonden

De meetwaarden van conventionele sensoren worden meerdere keren omgezet in digitale en analoge waarden tot de uiteindelijke evaluatie in de PLC. Dat resulteert in onnauwkeurigheid van de exacte meetwaarde. De IO-Link-overdracht van de gegevens is gebaseerd op een 24V-signaal en gebeurt puur digitaal en daardoor zonder conversie en meetfouten.

Bovendien is de signaaloverdracht bijzonder ongevoelig voor externe invloeden. Afgeschermde bekabeling en daarop aangesloten aardingen zijn overbodig, de gegevensoverdracht is via standaard industriële aansluitkabels te realiseren. Ook dure analoge ingangskaarten zijn bij gebruik van deze nieuwe technologie niet meer nodig.

Hygiënische druksensoren van ifm meten continu het niveau in de opslagtanks. Conversieverliezen en verstoringen door EMC bij de overdracht van het analoge niveausignaal veroorzaakten tot nu toe onnauwkeurigheden. Dankzij de onafgebroken digitale meetwaardeoverdracht via IO-Link wordt nu de exacte meetwaarde naar de besturing verzonden.

Besturings- en veldbusonafhankelijk

Via IO-Link-masters kunnen IO-Link-apparaten zijn in bijna elke infrastructuur van veldbus- en besturingssystemen te integreren. Zij bieden bijv. interfaces voor PROFINET, EtherNet/IP of AS-interface. De bijhorende functieblokken voor de PLC vereenvoudigen de programmering. Bovendien is IO-Link door vele fabrikanten uit de automatiseringsbranche als open standaard ontwikkeld en wordt continu doorontwikkeld. Ook actuatoren, zoals bijv. ventieleilanden kunnen op een IO-Link-master worden aangesloten. Daardoor is een flexibelere- en gereduceerde infrastructuur van de installatie te verkrijgen.

Meerdere meetwaarden in een apparaat

Voor de correcte procesbesturing van bijv. koelcircuits worden vaak meerdere proceswaarden gemeten. Een conventioneel meetpunt bevat daarom meerdere sensoren, bijv. voor de meting van de doorstroomhoeveelheid, de totale hoeveelheid en de temperatuur. IO-Link-sensoren kunnen meer dan één proceswaarde registreren en digitaal versturen. Zo is bijv. een stromingssensor met IO-Link in staat om alle drie de waarden in het apparaat exact te meten en digitaal te versturen over een 3-aderige standaard aansluitkabel. Daardoor dalen de kosten voor engineering, installatie, commisioning en het op magazijn leggen van vervangende sensoren aanzienlijk.

Op afstand toegang tot de sensorparameters

Alle parameters van IO-Link-apparaten kunnen via de parametreringssoftware, bijv. moneo configure, worden gewijzigd. Daardoor zijn aanpassingen snel uit te voeren en stilstandtijden worden geminimaliseerd. Bij IO-Link-sensor zijn zowel via de bedieningsknoppen, maar ook op afstand met behulp van software te vergrendelen. Deze vergrendeling op de sensor is zonder de software niet meer te deactiveren, waardoor een bewuste of onbewuste wijziging van de parameters niet meer mogelijk is. Met de software moneo configure zijn de apparaatinstellingen op te slaan en zijn inregelprotocollen op te stellen.

Conditiebewaking/diagnose

Bij IO-Link vindt een gelijktijdige overdracht van proces- en diagnosegegevens plaats. Via acyclisch afvragen van de diagnosegegevens, bijv. minimum- of maximumwaarden, of fouten zoals draadbreuk of kortsluiting, is condition-based onderhoud te plannen en verhoogd de beschikbaarheid van de installatie. Het oproepen van de diagnosegegevens is ook tijdens bedrijf mogelijk.

Magnetisch-inductieve inline-doorstromingssensoren van de serie SM meten exact de doorstroomhoeveelheid in een koelcircuit. Treedt er een storing op, dan worden de diagnosegegevens vanuit de master naar de besturing verzonden. Er vindt een eenduidige identificatie plaats van de uitgevallen sensor.

Media-, schuim- en vervuilingsherkenning

Met IO-Link zien wat de sensor mist. Veel intelligente sensoren kunnen als zuiver binaire sensoren worden gebruikt, bijv. om een schakelsignaal af te geven bij het bereiken van een niveaugrenswaarde. Via de geïntegreerde IO-Link-interface versturen de sensoren ook de actuele proceswaarde. Daardoor kan bijv. in de besturing onderscheid worden gemaakt tussen het product en een reinigingsvloeistof. Na reinigingsprocessen is het mogelijk om schuim of residu te herkennen, om de installatie en het product te bewaken.