You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. IO-Link-voordelen
  3. FAQ / Woordenlijst

FAQ en woordenlijst van IO-Link

FAQ

Technologie

Wat is IO-Link?

IO-Link is een open, gestandaardiseerde technologie waarmee de gebruiker een point-to-point-verbinding kan instellen zonder adresseringsinstellingen. IO-Link-componenten van verschillende ondernemingen die zich verenigd hebben in het IO-Link-consortium, zijn onderling compatibel.

Is IO-Link een veldbus?

IO-Link is GEEN veldbus. In de automatiseringsstructuur bevindt IO-Link zich juist onder de veldbustopologie. Via IO-Link-masters is de verbinding tussen de sensoren naar de veldbus en daarop aangesloten besturing te realiseren. (zie grafiek)

Hoe kan ik IO-Link-sensoren in mijn besturing integreren?

De procesgegevens die door de IO-Link-sensor worden verzonden, kunnen door de PLC zonder verdere conversie worden uitgelezen. Ervaar meer op het gebied van systeemintegratie.

Wat betekent de afkorting IODD?

IODD is de afkorting voor IO-Link-Device-Description. Voor elk IO-Link-apparaat is er een individueel IODD-bestand. Daarin zijn de apparaat specifieke eigenschappen en individuele sensorgegevens zoals identificatie-, proces- en diagnosegegevens opgeslagen. Deze zijn nodig voor de integratie van de sensor in de IO-Link-infrastructuur.

ifm stelt het IODD-bestand voor elk IO-Link-product beschikbaar op zijn website onder “Documenten & downloads”. Bovendien zijn de bijbehorende IODD's van IO-Link-devices die via ifm worden verkocht, in de ifm-eigen parametreringssoftware evenals in andere softwareoplossingen van ifm voor IO-Link-apparaat- en poortconfiguratieprogramma's opgeslagen.

Daarnaast biedt de IO-Link-community een fabrikant-overkoepelende IODD-bibliotheek aan: Naar de IODD-Finder

Meetwaardeoverdracht

Hoe versturen IO-Link-sensoren hun meetwaarden?

Via IO-Link worden de meetwaarden en proceswaarden zuiver digitaal, zonder conversies, van de sensor naar de besturing verzonden.

Wat is het verschil tussen IO-Link-meetwaarden en analoge signalen (4...20 mA)?

Bij IO-Link vindt de meetwaardeoverdracht puur digitaal plaats. Er worden geen conversies van de meetwaarde uitgevoerd. Bij de verzending als analoge signaal wordt de digitaal vastgelegde meetwaarde in de sensor geconverteerd naar een analoog signaal, naar de PLC verzonden en daar opnieuw geconverteerd naar een digitaal signaal. Dit overdrachtsprincipe is gevoelig voor storingen, bovendien kan door de omrekening de exacte meetwaarde verloren gaan. Bekijk nog meer voordelen!

Diagnose

Kan IO-Link draadbreuk herkennen?

Ja, want de IO-Link-master controleert tijdens een communicatiecyclus alle IO-Link-devices. Als een apparaat niet antwoordt, dan wordt onafhankelijk van de meetwaarde direct een draadbreuk herkend en gemeld.

Kunnen IO-Link-sensoren defecte functies zelf melden?

Ja, dat gebeurt via een zogeheten event. Herkent een sensor (een device) een niet-correcte werking, dan kan hij dat aan de master melden. Dat gebeurt door het instellen van een bit in de interface. De master leest dit event uit en verstuurt deze als een klassieke foutcode naar de besturing.

IO-Link-master

Wat is de IO-Link-master?

De IO-Link-master brengt de verbinding tot stand tussen een of meerdere IO-Link-devices en het veldbussysteem. Daarmee vervult hij de rol van gateway. Productoverzicht: IO-Link-master

Inbedrijfstelling IO-Link-master

Elke masterpoort moet door de gebruiker worden geconfigureerd volgens de eisen van de toepassing ervan: Bedrijfsmodus van de masterpoort (DI, DO, IO-Link), breedte van de procesdata en datalengte. Het is aan te bevelen om de DeviceIdentification voor toekomstig compatibele opvolgers te activeren. De software LR Device vergemakkelijkt die opdracht terwijl het netwerk op de beschikbare IO-Link master en aangesloten apparaten wordt gescand.

Up- en downloaden van de parameters van het IO-Link-apparaat

Of een poort automatisch uploadt of downloadt hangt af van één van de vooraf ingestelde parameters van de IO-Link apparaten en van wijzigingen aan de configuratie van de masterpoort. De parametrering van het IO-Link-device en de masterconfiguratie wordt uitgevoerd via een engineering-tool als LR DEVICE.
LR DEVICE via USB-stick: QA0011
LR Device via download: QA0012

Voordelen zonder bestaande IO-Link-structuur

Kan ik ook zonder de technologie profiteren van de voordelen van IO-Link-sensoren?

In principe werkt een IO-Link-sensor ook zonder IO-Link-structuur. Hij functioneert dan als een normale sensor, de aanvullende informatie wordt niet aangeboden. Maar in combinatie met de Memory Plug kan met de IO-Link-sensoren de parametrering van de sensoren aanzienlijk worden vereenvoudigd. Wordt de installatie op een later tijdstip dan omgebouwd naar IO-Link, zijn onmiddellijk alle voordelen van IO-Link beschikbaar.

Welke voordelen biedt de Memory Plug mij?

In installaties waarin nog geen IO-Link is ingebouwd, geeft de Memory Plug de mogelijkheid om parameters naar reserveapparaten over te brengen. Daarvoor leest hij de gegevens van een aangesloten IO-Link sensor af, en slaat die op. De opgeslagen parameters kunnen naar sensoren van hetzelfde type met fabrieksinstelling worden gekopieerd.
ifm Memory Plug: E30398

Woordenlijst

Actuator

Apparaat voor het omzetten van elektrische signalen in kinetische energie.

A-poort/B-poort

Een A-poort is voor apparaten met een voedingsspanning, een B-poort voor apparaten met een galvanisch ontkoppelde, tweede voedingsspanning, zoals bij actuatoren.

Acyclische gegevens

Data dat door de besturing alleen wordt verzonden na een opdracht (bijv. parametergegevens, diagnosegegevens).

Bidirectionele data

Data dat in beide richtingen wordt verzonden (van en naar de IO-Link-master). De sensoren kunnen dus tijdens de inzet worden geparametreerd en uitgelezen.

COM1-3

IO-Link-dataoverdrachtssnelheden. Per cyclus kan tot 32 bit tussen IO-Link-apparaat en IO-Link-master worden verzonden. Bij COM1 worden deze met 4,8 kBit/s verzonden, bij COM2 met 38,4 kBit/s en bij COM3 met 230,4 kBit/s.

Device

Een device kan een sensor, een actuator of een hybride apparaat zijn. Het is een passieve deelnemer en reageert alleen op oproepen van de master.

Digital Input/Output (DI/DO)

Digitale ingang/digitale uitgang

DTM

Device Type Manager (fabrikant-specifiek stuurprogramma)

I/O-configuratie van verschillende poorten via IO-Link

Bij gebruik van IO-Link krijgt de gebruiker via een poort van een sensor-actuator-apparaat zowel ingangs- als uitgangsgegevens. Het klassieke verschil tussen poorten als ingang of uitgang wordt opgeheven. Bij standaardbedrijf zonder IO-Link laat elke poort een voor IO-Link geschikt apparaat verder als ingang of uitgang configureren.

Event

Per event kan het apparaat een niet-correcte werking aan de master melden. Dat gebeurt door het instellen van een bit in de interface. De master leest dit event met een klassieke foutcode.

FDT

Field Device Tool (bijv. ifm Container)

GSD-bestand

Apparaat-basisbestand - beschrijft een interface naar het apparaat dat op de veldbus moet worden aangesloten. GSD-bestanden zijn beschikbaar als bestand en worden door de fabrikant van het apparaat meegeleverd.

HMI

Bedienings- en bewakingsapparaat van het automatiseringssysteem (Human Machine Interface).

Hub

In tegenstelling tot gateways vormen hubs verbindingen tussen gelijksoortige interfaces, bekend zijn USB-hubs.

Hybrideapparaat

Een combinatieapparaat dat zowel sensor- als ook actuatorfuncties combineert.

IEC 61131

De internationale norm IEC 61131 regelt de basisprincipes van de besturingen met programmeerbaar geheugen. Deel 9 beschrijft IO-Link onder de aanduiding Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI).

IODD

Elektronische apparaatbeschrijving van het apparaten (IO Device Description).

IO-Link apparaat

Veldcomponent dat door een IO-Link-master wordt gecontroleerd en bestuurd.

IO-Link-master

Zorgt voor de verbinding tussen een bovenliggende veldbus en de IO-Link-apparaten. De IO-Link-master controleert en bestuurt de IO-Link-apparaten.

MES (Manufacturing Execution System)

Beschrijft een proces gerelateerd niveau van een meerlaags productiemanagementsysteem en/of productiecontrolesysteem. Het onderscheidt zich van soortgelijk functionerende systemen voor de productieplanning, de zogeheten ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), door de rechtstreeks aansluiting op de onderlinge systemen van de procesautomatisering. Het MES maakt het monitoren, regelen, besturen en de controle van de productie in realtime mogelijk. Daartoe behoren klassieke dataregistraties en -voorbereidingen, zoals bedrijfsdata registratie, machinedata registratie en personeelsdata registratie maar ook alle andere processen die een bijna realtime effect hebben op het fabricage-/productieproces.

Poort

Is een IO-Link-communicatiekanaal.

Parametreringsserver

Een IO-Link-master met IO-Link-specificatie 1.1 kan als parametreringsserver voor het IO-Link-apparaat fungeren.

Point-to-point-verbinding

Een point-to-pointverbinding is een rechtstreekse verbinding tussen twee punten, secties of apparaten.

Sensor

Apparaat voor het meten en omzetten van fysische waarden in elektrische grootheden.

SIO

Standard Input Output: In deze modus worden conventionele, digitale apparaten bij aansluiting op een IO-Link-masterpoort maar ook IO-Link-sensoren toegepast zonder gebruik te maken van een IO-Link-structuur.

PLC

Een PLC is een industriële computer die gebruikt wordt voor de besturing of regeling van een machine of installatie en op digitale basis wordt geprogrammeerd. De gebruiker programmeert een PLC op basis van zijn installatiewensen. De periferiesignalen worden via in-/uitgangsmodules of veldbusmasters en decentrale veldbusslaves ingelezen resp. aangestuurd.

Slave

Busdeelnemer die niet zelfstandig communiceert, maar uitsluitend reageert op oproepen van de master.

Conversietijd

De conversietijd is de duur die de A/D-omvormer nodig heeft om de meetwaarde te registeren, maar ook de duur de meetwaarde, informatie van de diagnose en draadbreukbewaking in de module te verwerken.

Cyclische gegevens

Gegevens die automatisch en in regelmatige intervallen door de besturing worden verzonden (procesdata, status).

Cyclustijd

De cyclustijd omvat bij een besturing de verwerkingstijd die nodig is om het programma vanaf inlezen van de ingangen tot het aansturen van de uitgangen nodig is. Bij communicatiesystemen vormt de cyclustijd de tijd waarbij alle data met alle deelnemers is uitgewisseld en de cyclus weer opnieuw begint. Deze varieert bij IO-Link afhankelijk van de overdrachtssnelheid. Bij COM3 wordt een complete overdrachtscyclus in 0,46 milliseconden doorlopen. Bij COM2 bedraagt de cyclustijd 2,3 milliseconden.