You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Overkoepelende functies IO-Link Devices Applicatievoorbeelden
Procesgegevens
Voorbeelden:
Temperatuur, debiet, afstand, hoek, druk, niveau, positie
 • Procesgegevens (°C, bar, mm, l/min) direct beschikbaar in de PLC
 • Geen IODD of speciale software noodzakelijk
Identificatie
Vendor ID / Device ID
Applicatie specifieke identificatie
Installatie-identificatie
Locatie-identificatie
Artikelnr.
Serienr.
Toetsblokkering
HW/FW-versie
 • Unieke identificatie van ieder IO-Link-apparaat
 • Automatische machine- of systeemvalidatie
Parametreren
Apparaat-specifiek
bijv.:
Schakelpunten
Analoge verschaling demping
Displaysoriëntatie en kleur
Uitgangsfuncties
 • Initiële parametrering via display of moneo blue
 • Automatische parametrering na vervanging van de sensor
 • Back-up van parameters
Diagnostiek
Apparaatstatus
Statusbits voor permanente diagnose
 • Hardwarefouten
 • Kortsluiting
Positiesensoren IO-Link-procesgegevens (cyclisch) IO-Link extra’s Applicaties Naar de producten
Inductieve sensoren
 • Actuele waarde van de demping
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakelpunt “teachen
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Teller voor schakelcycli lezen en resetten
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Identificatie via apparaatinformatie lezen & bewerken
 • Bedrijfsurenteller
 • Teller inschakelprocessen
 • Continue afstandsbewaking
 • “Vervorming van kettingschakels
 • Onbalans van assen
 • Materiaaldifferentiatie
 • Positiebewaking
Inductieve sensoren met IO-Link
Capacitieve sensoren
 • Actuele waarde van de demping
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakelpunt inleren
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Afregelen leeg- en vol niveau
 • Demping
 • Bedrijfsurenteller
 • Teller inschakelprocessen
 • Storingsdiagnose (apparaat, proces, communicatie)
 • Niveaubewaking
 • Afstandsbewaking
 • Materiaaldifferentiatie
 • Positiebewaking
Capacitieve sensoren met IO-Link
Magneetsensoren
 • Actuele waarde van de demping
 • Teller schakeldrempel
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Storingsfilter tegen inteferentie voor gebruik bij de lasapplicaties in-/uitschakelen
 • Schakelpunt inleren
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Teller voor schakelcycli lezen en resetten
 • Bedrijfsurenteller
 • Teller inschakelprocessen
 • Continue afstandsbewaking
 • Positiebewaking
 • Slijtage bewaken en herkennen
Magneetsensoren met IO-Link
Ultrasone sensoren
 • Actuele afstandswaarde tot het object
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakelpunt inleren
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Teller voor schakelcycli lezen en resetten
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Achtergrondonderdrukking instellen*
 • Geluidskegel instellen*
 • De geluidsomvormer aan-/uitzetten en filter instellen
 • De analoge uitgang schalen
 • Continue niveaumeting
 • Detectie van transparante objecten
 • Detectie van geluidsabsorberende objecten
 • kleur- en materiaalonafhankelijke detectie
 • Detectie van rasterboxen
Ultrasone sensoren met IO-Link
Optische lasersensoren
 • Actuele afstandswaarde tot het object
 • Actuele reflectiviteit van het object
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakelpunt inleren
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Teller voor schakelcycli lezen en resetten
 • Modulatie van het transmittersignaal
 • In- en uitschakelen van de laser
 • Manipulatiebeveiliging door blokkering toetsen
 • Bedrijfsurenteller
 • Teller inschakelprocessen
 • Continue afstandsbewaking
 • Positiebewaking
 • Bewaking van lensvervuiling
 • Transmitter aan/uit als functietest
 • Testtaken
Optische sensoren met IO-Link
Optische sensoren

 • Actuele afstandswaarde tot het object
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakelpunt “teachen”
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Teller voor schakelcycli lezen en resetten
 • Modulatie van het transmittersignaal
 • In- en uitschakelen van de laser
 • Manipulatiebeveiliging door toetsblokkering
 • Bedrijfsurenteller
 • Teller inschakelprocessen
 • Continue afstandsbewaking
 • Positiebewaking
Optische sensoren met IO-Link
Smart Valve Sensor
 • Actuele, hoog nauwkeurige hoekpositie
 • Aansturing ventiel*
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Automatisch “teachen” van de eindposities
 • Tolerantie van de eindpositie & cyclustijd voor schakelprocessen
 • Apparaatidentificatie "Find me" door knipperen
 • Looptijdbewaking
 • LED-kleurinstelling voor positie
 • Derde schakelpunt
 • Bedrijfsurenteller
 • Teller inschakelprocessen
 • Interne temperatuur
 • BLOB-analyse van tijd en beweging van een schakelhandeling
 • Storingsdiagnose (apparaat, proces, communicatie)
 • Bewaking van de ventielpositie
 • Vroegtijdige diagnose door afdichtingsbewaking
 • Diagnosefunctie voor cyclustijd en teller voor aanhechtingen of verstoppingen
Smart Valve-sensor met IO-Link
Cilindersensoren
 • Actuele positie van de magneet
 • Drempelwaarde-bit voor schakelcycli
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakelpunt inleren
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Teller voor schakelcycli lezen en resetten
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Apparaattemperatuur (min. / max.)
 • Automatisch inleren van de eindposities
 • Plunjerslag-tijdmeting (tussen schakelsignaalkanalen SSC1 en SSC2)
 • Kwaliteitsbewaking
 • Eén sensor voor twee eindposities
 • Actuatorbewaking
 • Detectie van dubbele platen
Cilindersensoren met IO-Link
Processensoren Procesdata IO-Link extra’s Applicaties Naar de producten
Druksensoren
 • Actuele systeemdruk
 • Actuele temperatuur*
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Nulpuntkalibratie
 • Manipulatiebeveiliging door blokkering toetsen
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Display-instellingen (stand, kleur, aan/uit)
 • Overbelastingteller
 • Min/max-proceswaardegeheugen
 • Storingsdiagnose (apparaat, proces, communicatie)
 • Hygiënische toepassingen
 • Hydraulische systemen
 • Pneumatiek
 • Water, afvalwater
 • Bewaking van zeer viskeuze of abrasieve media
Druksensoren met IO-Link
Stromingssensoren
 • Actuele flow
 • Actuele temperatuur
 • Actuele totalisator* doorstroomhoeveelheid
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Simulatie*
 • Onderdrukking van sluipende hoeveelheden*
 • Demping
 • Manipulatiebeveiliging door toetsblokkering
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Min/max-waardegeheugen
 • Display-instellingen (helderheid, lay-out, oriëtatie, kleur)
 • Storingsdiagnose (apparaat, proces, communicatie)
 • Bewaking van de stroming van water, olie, gedeïoniseerd water, glycol en lucht
 • Energiebeheer/-bewaking
 • Berekening van de hoeveelheid warmte
 • Koelwaterbewaking
 • Bewaking van membraanfilters
Stromingssensoren met IO-Link
Drukluchtmeter
 • Actuele doorstroming
 • Actuele temperatuur
 • Actuele druk
 • Actuele doorstroomhoeveelheid totalisator*
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Simulatie
 • Onderdrukking van sluipende hoeveelheden
 • scaleren van de analoge uitgang
 • Verbruikshoeveelheid lezen & resetten
 • Nulpuntkalibratie
 • Demping
 • Min/max-waardegeheugen
 • Display-instellingen (helderheid, lay-out, oriëntatie, kleur, eenheden)
 • Optische lokalisatie van de sensor door knipperende LED
 • Energiebewaking
 • Lekkagebewaking
 • Controle van energiekosten
 • Energiebeheersysteem DIN EN ISO50001
 • Verbruiksmeting van industriële gassen (argon, kooldioxide, stikstof en lucht)
 • Luchtspleetcontrole /positioneringscontrole
Persluchtmeter met IO-Link
Niveausensoren
 • Actueel niveau
 • Actuele temperatuur*
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Teach-procedure
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Offset bodem reservoir
 • Mediakeuze
 • Manipulatiebeveiliging door blokkering toetsen
 • Display-instellingen (helderheid, aan/uit, eenheden)
 • Continue bewaking bij de tank (hygiënisch, industrieel)
 • Bewaking van het niveau bij een hydraulische aggregaat
Niveausensoren met IO-Link
Grensstandsensoren
 • Actuele waarde van de demping
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Teach-procedure
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Betrouwbare detectie met onderdrukking/detectie van aanhechtingen en schuim
 • Controle van het CIP-proces
 • Fasescheiding medium (schuim, vloeistof, scheidingslaag)
Hygiënische niveausensoren met IO-Link
Industriële niveausensoren met IO-Link
Capacitieve grenswaardesensoren

 • Actuele waarde van de demping
 • Actuele temperatuur
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Leeg en vol niveau “teachen”
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Min/max-waardegeheugen
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Lekkagebewaking
 • Overloopbeveiliging
 • Controle in de opvangbak (WHG)
Capacitieve niveausensoren met IO-Link
Geleidbaarheidssensoren
 • Actuele geleidbaarheid
 • Actuele temperatuur
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Nulpuntkalibratie
 • Kalibratiewinst
 • Demping
 • Simulatie
 • Bedrijfsurenteller per temperatuurbereik
 • Min/max-waardegeheugen
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Waterfiltratie – van stadswater tot gedemineraliseerd water
 • Conditiegebaseerd reinigingsproces in plaats van tijdgebasserd reinigen
 • Efficiënte koelwaterbewaking
Geleidbaarheidssensoren met IO-Link
Temperatuursensoren
 • Actuele temperatuur
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Nulpuntkalibratie
 • Min/max-proceswaardegeheugen
 • LED-modus selecteren
 • Display-instellingen (oriëntatie, kleur, aan/uit, eenheid)*
 • Manipulatiebeveiliging door blokkeren toesten*
Temperatuurmeting van bijv.
 • Producten in de levensmiddelenindustrie
 • Aandrijvingen en motoren in de machinebouw
 • Koelcircuits in de staal- en metaalindustrie
temperatuursensoren met IO-Link
Zelfcontrolerende
temperatuursensoren

 • Actuele temperatuur
 • Actuele referentietemperatuur
 • Apparaatstatus
 • Calibration Check-status
 • De analoge uitgang schalen
 • Min/max-proceswaardegeheugen
 • Installatiedatum opslaan
 • Simulatie
 • Bedrijfsurenteller per temperatuurbereik
 • Optische lokalisatie van de sensor via knipperende LED's
 • Temperatuurmeting
 • Zelfcontrole
 • reductie kalibratie-intervallen
 • 5-punten-kalibratierapport
Zelfcontrolerende temperatuursensoren met IO-Link
Luchtvochtigheidssensoren

 • Actuele luchtvochtigheid
 • Actuele temperatuur
 • Apparaatstatus
 • Min/max-waardegeheugen
 • Inschakelprocessen en algemene bedrijfsurenteller
 • Bedrijfsurenteller per temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik
 • Bewaking van de luchtvochtigheid en temperatuur van de omgevingslucht, bijv. in schakelkasten
 • Compressorefficiëntie in de compressorruimte
Luchtvochtigheidssensoren met IO-Link
Trillingsbewaking
 • Actuele mechanische slijtage (vRms)
 • Actuele mechanische impact (aPeak)
 • Actuele wrijving (aRms)
 • Actuele interne temperatuur
 • Actuele CrestFactor
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Ruwe data voor analyse (BLOB) opslaan
 • Installatiedatum opslaan
 • Min/max-proceswaardegeheugen
 • Frequentiefilter instellen
 • Zelftest controleren en starten
 • Inschakelprocessen en bedrijfsuren
 • Teller werkelijke bedrijfsuren boven drempelwaarde
 • Intelligente trillingsbewaking
 • (onbalans, uitlijning, lostrillen, riem, schokken/botsen, slijtage, rollager, cavitatie en vertanding)
 • Bewaking van bijv. pompen, motoren, ventilatoren
Trillingsdiagnose met IO-Link
Bewegingsdetectie Procesdata IO-Link extra’s Applicatievoorbeelden
Pulsgevers
 • Actuele tellerwaarde
 • Actuele toerental
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Tellerconfiguratie & telrichting
 • Tellerreset configureren en uitvoeren
 • Resolutie en incrementen
 • Inschakelprocessen en bedrijfsuren
 • Asomwenteling in uren
 • Display-instellingen
 • Optische lokalisatie van de sensor door knipperende LED
 • Positionering van mechana
 • Draairichtingsdetectie
 • toerentalbewaking
 • Tellerfunctie
 • Lengtemeting
Motion Control producten met IO-Link
Toerentalbewakingsunit Compact
 • Actuele snelheid
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Schakelnok herkend
 • Teach-procedure
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Berekening van de werkelijke rotatiesnelheid
 • Inschakelprocessen en bedrijfsurenteller
 • Stand-alone toerentalbewakingsunit
 • Toepassing zonder PLC
Hellingsensoren
 • Actuele hoek Y-as
 • Actuele hoek X-as
 • Schakeluitgangen
 • Apparaatstatus
 • Zelftest
 • Teach-procedure
 • Schakeluitgang, schakel- en tijdfunctie instellen
 • Hoekberekeningsmethode en filter instellen
 • Verwarming voor temperatuurstabiliteit aan/uit schakelen
 • Actuele binnentemperatuur en verwarmingsvermogen
 • Zelftest controleren en starten
 • Beweging en trilling van zware machines
 • Kanteling bewaken
Overige producten Procesdata IO-Link extra’s Applicatievoorbeelden Naar de producten
RFID
 • Lees- en schrijfopdrachten
 • UID lezen
 • Automatisch lezen/schrijven van gegevens
 • Gegevens lezen/schrijven
 • Tag aanwezig
 • Antenne deactiveren
 • Data / blokteller
 • Datablok-uitlijning, -wachttijd en
  -lengte instellen
 • Track&trace
 • Gereedschappenherkenning
 • Werkstukdragerherkenning
 • Operatorherkenning
 • Productidentificatie
Compacte RFID-apparaten met IO-Link
Elektronische zekeringen
 • Actueel stroomkanaal 116
 • Status uitgangsbelasting (per kanaal)
 • Overbelasting uitgangsbelasting overbelasting (per kanaal)
 • Kortsluiting uitgangsbelasting (per kanaal)
 • Grenswaarde uitgangsuitgang(per kanaal)
 • Status hardware knop (per kanaal)
 • Statusbyte onderspanning
 • Actuele voedingsspanning
 • Uitgangsbelasting resetten & in-/uitschakelen
 • Beveiliging nominale stroom instellen
 • Vooralarm beveiliging instellen
 • Min/max-proceswaardegeheugen
 • Statistiek van spanning en stroom per kanaal
 • Slimme potentiaalverdeling in de schakelkast
 • Uitgebreide diagnosemogelijkheden
Beveiligingsmodule met IO-Link
Signaallampen
 • Segmentaansturing
 • Kleurwisseling van afzonderlijke segmenten
 • Zoemeraansturing en typeverandering
 • Knop met feedback
 • Modusselectie (RGB-modus, IO-modus)
 • Kleurspecificatie voor IO-modus parametreren
 • Communicatie met de omgeving
 • Statusvisualisatie
 • Tankindicatie
 • Productrichting
Signaallampen met IO-Link