You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Kennis / FAQ

FAQ over IO-Link

Uitgebreidere informatie over IO-Link

Wat betekent IODD?

IO-Link Device Description, de elektronische beschrijving van de apparaateigenschappen: De IODD-gegevens leggen diverse informatie voor de systeemintegratie vast, bijv. identificatie-, proces- en diagnosegegevens.
 

Waar vindt u de IODD?

Op de website van ifm is voor elk IO-Link product onder "Documenten en downloads → IODD downloads“ de IODD ter beschikking.
Op de website van de IO-Link Community is er ook een IODDfinder waarin alle fabrikanten opgenomen zijn: www.io-link.com of direct op: https://ioddfinder.io-link.com/#/
 

Waar is de IODD aangebracht?

De IODD is aangebracht in de LR DEVICE parametreringssoftware of andere software voor IO-Link apparaten, zoals het poortconfiguratieprogramma van ifm, voor zover de IO-Link apparaten door ifm worden verkocht.
 

Wat is een "meetwaarde"?

Dat is een digitale waarde die door de sensor naar het hoofdsysteem wordt gestuurd.
 

Draagt de IO-Link meetwaarden over?

Als een sensor een meetwaarde voortbrengt of een proceswaarde meldt, kan die via een IO-Link digitaal aan de besturing worden overgedragen.
 

Wat is het verschil tussen een IO-Link meetwaarde en een 4 - 20 mA signaal?

Er zijn geen verliezen door omzetting, schaling of overdracht.
De volledige meetwaardenoverdracht vindt digitaal plaats. Een gestoorde overdracht en omrekening van analoge signalen vervalt. De digitaal verzonden meetwaarden kunnen direct in de besturingseenheid worden weergegeven.
Link:  https://www.ifm.com/nl/nl/shared/technologieen/io-link/vorteile/io-link-vorteile
 

Hoe kan draadbreuk met IO-Link worden herkend?

De IO-Link master controleert tijdens een communicatiecyclus alle IO-Link apparaten. Als een apparaat niet antwoordt, dan wordt onafhankelijk van de meetwaarde direct een draadbreuk herkend en gemeld.
 

Hoe kan IO-Link de verschillende E/A's verminderen?

Bij gebruik van IO-Link krijgt de gebruiker via een poort van een sensor-actuator-apparaat zowel ingangs- als uitgangsgegevens. Het klassieke verschil tussen poorten als ingang of uitgang wordt opgeheven.
Bij standaardbedrijf zonder IO-Link laat elke poort een voor IO-Link geschikt apparaat verder als ingang of uitgang configureren.
 

Wat zijn bidirectionele gegevens?

Gegevens die in beide richtingen gaan; van en naar de IO-Link master.
 

Wat is het verschil tussen een A-poort en een B-poort?

Een A-poort is voor apparaten met een voedingsspanning, een B-poort voor apparaten met een galvanisch ontkoppelde, tweede voedingsspanning, zoals bij actuatoren.
 

Wat is een IO-Link master?

De IO-Link master brengt de verbinding tot stand tussen een of meerdere IO-Link apparaten en de gateway in het hogere veldbussysteem.
De keuze voor de IO-Link master van ifm: https://www.ifm.com/nl/nl/category/055/055_010
 

Welke functies kan de Memory Plug uitvoeren?

In installaties waarin nog geen IO-Link is ingebouwd, geeft de Memory Plug de mogelijkheid om parameters naar reserveapparaten over te brengen. Daarvoor leest hij de gegevens van een aangesloten IO-Link sensor af, en slaat die op. De opgeslagen parameters kunnen naar sensoren van hetzelfde type met fabrieksinstelling worden gekopieerd.
Naar IO-Link Memory Plug: https://www.ifm.com/nl/nl/product/E30398
 

Wat moet er met een IO-Link master worden gedaan voordat hij kan worden gebruikt?

Elke masterpoort moet door de gebruiker worden geconfigureerd volgens de eisen van de toepassing ervan: Bedrijfsmodus van de masterpoort (DI, DO, IO-Link), procesgegevensbreedte en gegevenslengte. Het is aan te bevelen om de DeviceIdentification voor toekomstig compatibele opvolgers te activeren.
De software LR DEVICE vergemakkelijkt die opdracht terwijl het netwerk op de beschikbare IO-Link master en aangesloten apparaten wordt gescand.
Naar LR DEVICE:
https://www.ifm.com/nl/nl/product/QA0011
https://www.ifm.com/nl/nl/product/QA0012
 

Hoe weet een IO-Link master wanneer hij van een IO-Link apparaat parameters moet downloaden of uploaden?

Of een poort automatisch uploadt of downloadt hangt af van één van de vooraf ingestelde parameters van de IO-Link apparaten en van wijzigingen aan de configuratie van de masterpoort. De parametrering van de IO-Link apparaten en de masterconfiguratie wordt daarbij door een Engineering Tool zoals het LR DEVICE uitgevoerd.
Naar LR DEVICE:
https://www.ifm.com/nl/nl/product/QA0011
https://www.ifm.com/nl/nl/product/QA0012
 

Hoe worden de procesgegevens van sensoren in een besturing weergegeven?

Het volgende document beschrijft de integratie van procesgegevens aan de hand van een voorbeeld met druk- en stromingssensoren van ifm.
 

Integratie van IO-Link-sensoren in een besturing.