You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Applicaties in de automatiseringsindustrie

Applicaties in de automatiseringsindustrie

Drukluchtmeter voor het meten van het energieverbruik

Lekkages zijn een belangrijke reden voor energieverspilling in drukluchtsystemen, vaak wordt 20 - 30% van het compressorvermogen verspild. Luchtlekkages kunnen eveneens voor problemen zorgen bij de werking van het systeem en schommelingen in de systeemdruk veroorzaken. Dat kan er weer toe leiden dat installaties die op lucht werken minder efficiënt zijn en mogelijk de productie benadelen. Er kunnen onnodige wisselbelastingen optreden en de looptijd verlengen. De installaties hebben meer onderhoud nodig. De drukluchtmeter SD van ifm registreert en verhelpt dure lekkages in de leiding.

Extra functies met IO-Link-gegevens

Het installeren van drukluchtbewakingssystemen is gewoonlijk onbetaalbaar. IO-Link verstuurt meerdere proceswaarden via een enkele kabel bijv. stroming, temperatuur en totalisatorwaarden, waardoor veel dure analoge kaarten niet meer nodig zijn. Omdat een sensor meerdere proceswaarden kan verzenden, zijn extra leidingadapters, sensoren en leidingen niet meer nodig, en wordt uiteindelijk ook de magazijnvoorraad gerationaliseerd. De besparingen door het bepalen van de energieverspilling en het verlagen van de totale installatiekosten maakt een snelle terugverdientijd mogelijk.

Vacuümsensoren bewaken de vacuümgrijpers

Vacuümsensoren uit de serie PN7 meten het vacuüm dat nodig is voor het correcte gebruik van de vacuümgrijpers. Daalt het vacuüm onder de minimumwaarde dan blijft de vacuümgrijper in zijn uitgangspositie staan om schade aan de werkstukken en installaties te vermijden. Het hogedrukluchtnetwerk (12 bar) en het lagedrukluchtnetwerk (6 bar) worden bewaakt.

Extra functies met IO-Link-gegevens

Wanneer de PN7-vacuümsensor vervangen moet worden, kunnen de parameters met de automatische apparaatwisselfunctie naar de nieuwe sensor worden gekopieerd via IO-Link. Dat bespaart tijd en verhindert mogelijke fouten bij de schakelpuntinstelling. De vacuümsensor kan ook als in/uit-schakelaar of als analoge functie via IO-Link worden gebruikt, zodat een sensor geschikt is voor zowel digitale als analoge applicaties. IO-Link verlaagt kosten en magazijnvoorraad.

Botsingscontrole bij het montageplatform

De optische afstandssensor van de serie O1D meet of er een carrosserie op het montageplatform aanwezig is. Voordat de carrosserie naar het bereik wordt getransporteerd, wordt de houder omlaag bewogen en pas dan wordt de carrosserie veilig gepositioneerd. De positie van de O1D is kritisch en vaak kunnen bij een omschakeling van de applicatie tijden niet worden geparametreerd zonder de montagelijn te stoppen.

Extra functies met IO-Link-gegevens

Een parametrering op afstand is in deze applicatie essentieel. De O1D-afstandssensor wordt op een onbereikbare plek gemonteerd en kan niet worden ingesteld zonder de productielijn te stoppen. Bij een omschakeling op een ander productiemodel kunnen met IO-Link de sensorparameters op afstand worden ingesteld via PLC/computer. De lijn hoeft niet meer te worden gestopt.