You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Vrste uporabe v avtomatizacijski industriji

Vrste uporabe v avtomatizacijski industriji

Merilnik stisnjenega plina za zapisovanje porabe energije

Puščanja so pomemben vir zavržene energije v sistemih s stisnjenim zrakom, ki pogosto zavržejo približno 20-30 % izhodnega učinka kompresorja. Puščanje zraka lahko tudi prispeva k težavam z delovanjem sistema ter povzroči nihanje sistemskega tlaka. To lahko postopoma privede do tega, da zračno upravljana oprema deluje manj učinkovito in s tem vpliva na proizvodnjo. Pride lahko do nepotrebnih ciklov in podaljšanega časa delovanja. Pogosteje je potrebno vzdrževanje opreme. Senzor pretoka SD družbe ifm omogoča zaznavanje in odpravljanje dragih puščanj v liniji.

Dodatne funkcije s podatki povezave IO-Link

Uvedba sistemov za spremljanje stisnjenega zraka je običajno povezana z visokimi stroški. IO-Link prenaša več procesnih vrednosti prek enega kabla, npr. stopnjo pretoka, temperaturo in skupne vrednosti in s tem odpravi številne potrebo po različnih in dragih analognih karticah. Ker lahko en senzor prenaša več procesnih signalov, se s tem odpravi potreba po dodatnih priključkih cevi, senzorjih, žicah in nazadnje zalogah za linijo. Prihranki zaradi zaznavanja izgubljene energije in zmanjšanja skupnih stroškov namestitve omogočajo hitro donosnost naložb.

Vakuumski senzorji nadzorujejo sesalne prijemalnike

Vakuumski senzorji serije PN7 zaznavajo potrebni vakuum za pravilno delovanje sesalnih prijemalnikov. Če minimalne vrednosti niso dosežene, ostane sesalni prijemalnik v začetnem položaju, da prepreči poškodbe obdelovancev in sistemov. Senzor spremlja visokotlačno omrežje stisnjenega zraka (175 psi) in nizkotlačno omrežje stisnjenega zraka (87 psi).

Dodatne funkcije s podatki povezave IO-Link

Če je treba zamenjati vakuumski senzor PN7, lahko funkcija samodejne zamenjave naprave kopira parametre v nov senzor prek povezave IO-Link. S tem prihranite čas in preprečite morebitne napake pri nastavljanju točk preklopa. Vakuumski senzor je mogoče uporabiti tudi kot vklopno-izklopno stikalo ali z analogno funkcijo prek povezave IO-Link, s čimer so senzorju omogočene digitalne in analogne vrste uporabe. IO-Link zmanjša stroške in zahteve po zalogah.

Preverjanje možnosti trka na sestavljalni ploščadi

Optični senzor razdalje serije O1D zaznava, ali na sestavljalni ploščadi ni karoserije avtomobila. Preden bo karoserija avtomobila transportirana v območje, se bo obešalo spustilo in le potem bo mogoče karoserijo avtomobila varno namestiti. Položaj senzorja O1D je ključnega pomena in pogosto ni mogoče parametrirati časov brez ustavljanja sestavljalne linije, če se vrsta uporabe spremeni.

Dodatne funkcije s podatki povezave IO-Link

Oddaljeno parametriranje je ključnega pomena pri tej vrsti uporabe. Senzor razdalje O1D je nameščen na nedostopnem mestu in ga ni mogoče prilagoditi brez ustavljanja proizvodne linije. Ko pride do zamenjave različnih proizvodnih modelov, IO-Link omogoči oddaljeno spremembo parametrov senzorja prek krmilnika PLC/procesorja. Ni potrebe po ustavljanju linije!