You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

IO-Link: svetovni odprti komunikacijski standard

Večja zmogljivost. Manj napora.

Senzorji z IO-Linkom ifm odpirajo povsem nove možnosti za uporabnike. Od preproste in hitre namestitve prek dodatno razpoložljivega strojnega spremljanja podatkov do transparentnosti postopkov ter od ravni stroja do programske opreme ERP: IO-Link nudi prepričljive učinkovite izkoristke in prihranke. Poglejte sami!

Te rezultate so dosegle stranke, ki so prej uporabljale standardno vzporedno ožičenje analognih senzorjev, in ki so jih primarno odlikovali znatno skrajšani časi namestitve, manj potrebnih komponent in preprostejša vključitev v krmilnik.

IO-Link so razvili vodilni proizvajalci senzorjev, aktuatorjev in krmilnikov. Rezultat je standardizirani in od vodila Fieldbus neodvisni vmesnik za avtomatizacijo. To omogoča uporabniku povezavo od točke do točke brez zapletenega naslavljanja.

Preprosta namestitev, hitra zamenjava senzorja

Naprave z IO-Linkom se preprosto povežejo z npr. spojnikom M12. Napačno delovanje zaradi napačnega ožičenja je zato izključeno. Ker je za prenos podatkov mogoče uporabiti standardne industrijske kable, je različnost potrebnih kablov zmanjšana. Poleg tega mora samo en kabel voditi nazaj do krmilnika PLC in zaradi IP69K je mogoče uporabiti veliko IO-Link masterjev neposredno na terenu.

Pomoč za vključitev IO-Linka

Če uporabljate IO-Link master, ta shrani vse parametre priključenih senzorjev. Če se senzor pozneje zamenja z identično enoto, se shranjeni parametri samodejno prepišejo v nov senzor. Poizvedba po potrebnih nastavitvah senzorja ni potrebna.

To priročno zamenjavo plug & play omogoča edinstvena prepoznava naprav v ID-jih prodajalca in naprave: Z IO-Linkom je mogoče preverjati naprave. S tem se zagotovi, da se naprave ne zamenjajo z neprimernimi enotami.

Natančen prenos izmerjenih vrednosti brez interferenc

Izmerjene vrednosti običajnih senzorjev se pred končnim vrednotenjem v krmilniku PLC večkrat pretvorijo v digitalne in analogne podatke, posledica pa je izguba natančno izmerjenih vrednosti. IO-Link prenaša podatke v povsem digitalni obliki na podlagi 24-voltnega signala, zaradi česar pretvorba nima izgub.

Poleg tega je prenos signala neobčutljiv na zunanje vplive. Oklopljeni kabli in povezana ozemljitev niso več potrebni; podatke je mogoče prenesti prek standardnih industrijskih kablov. Z novo tehnologijo tudi ne potrebujete več dragih analognih vhodnih kartic.

Higienični tlačni senzorji ifm nenehno zaznavajo nivo v tlačnih rezervoarjih. V preteklosti so izgube zaradi pretvorbe in elektromagnetne motnje med prenosom analognih signalov nivoja povzročale nenatančnosti. Zaradi nenehnega povsem digitalnega prenosa izmerjenih vrednosti prek IO-Linka se zdaj natančno izmerjene vrednosti prenašajo do krmilnika.

Neodvisno od krmilnika in vodila Fieldbus

Prek IO-Link masterjev je mogoče naprave z IO-Linkom vključiti v skoraj vse infrastrukture vodil fieldbus in krmilnih sistemov, ki med drugim omogočajo vmesnike za PROFINET, EtherNet/IP ali AS-i. Funkcijski bloki krmilnika PLC poenostavijo programiranje. IO-Link so razvili kot odprti standard vodilni proizvajalci avtomatizacijske industrije in se nenehno izboljšuje. Na IO-Link masterje je mogoče tudi priključiti aktuatorje, npr. ventilske terminale. Rezultat je bolj prilagodljiva in zmanjšana infrastruktura obrata.

Več izmerjenih vrednosti v eni enoti

Pri vrstah uporabe, npr. v hladilnih krogotokih, se pogosto zazna več procesnih vrednosti, da se zagotovi natančen nadzor postopka. Posledično običajna merilna točka vključuje več senzorjev, npr. za zaznavanje stopnje pretoka, skupne količine in temperature. Senzorji z IO-Linkom lahko izmerijo in digitalno prenesejo več kot eno procesno vrednost. Senzor pretoka z IO-Linkom bi bil zmožen natančno zaznati vse tri vrednosti v eni enoti in jih digitalno prenesti prek standardnega 3-žilnega kabla. S tem se znatno zmanjšajo stroški za konfiguracijo, namestitev in shranjevanje nadomestnih senzorjev.

Oddaljeni dostop do parametrov senzorjev

Parametre naprave z IO-Linkom je mogoče spremeniti prek programske opreme za nastavljanje parametrov, npr. LR DEVICE. S tem se omogočijo hitre prilagoditve in skrajšajo časi nedelovanja. Senzorje z IO-Linkom je mogoče zakleniti z upravljalnimi tipkami na senzorju ali oddaljeno prek programske opreme. Ključavnice ni mogoče deaktivirati brez programske opreme, kar prepreči namerne in nenamerne spremembe parametrov na senzorju. Programska oprema LR DEVICE omogoča uporabnikom, da shranijo nastavitve naprave in ustvarijo protokole nastavljanja.

Spremljanje stanja/diagnostika

Z IO-Linkom se prenos procesa in servisnih podatkov izvede sočasno. Aciklično pridobljeni diagnostični podatki, npr. minimalne ali maksimalne vrednosti, ali napake, npr. prekinitve žic ali kratki stiki omogočajo vzdrževanje na podlagi stanja, kar zagotavlja daljši čas delovanja obrata. Do diagnostičnih podatkov lahko dostopate celo med delovanjem.

Stopnja pretoka v hladilnem krogotoku je natančno spremljana z uporabo vgrajenih magnetno-induktivnih senzorjev pretoka serije SM. Če pride do napake, se diagnostični podatki prenesejo od masterja v krmilnik. Okvarjeni senzor je nedvoumno prepoznan.

Zaznavanje medijev, pene in umazanosti

Uporabite IO-Link in videli boste, kaj meri senzor. Veliko pametnih senzorjev je mogoče uporabiti samo kot binarne senzorje, npr. za zagotavljanje preklopnega signala, ko je dosežena zgornja ali spodnja raven. Prek vgrajenega vmesnika z IO-Linkom lahko senzorji tudi prenašajo trenutno procesno vrednost. To npr. omogoča razlikovanje med izdelki in čistilnim sredstvom v krmilniku. Prav tako je mogoče zaznati peno ali preostalo umazanijo po postopku čiščenja, da se zaščitita naprava in izdelek.