• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Hållbarhet
  2. Sociala ämnen

Social interaktion

“Som arbetsgivare i vår bransch har ifm ett utmärkt anseende, som alla kan uppfattas och upplevas, och vi lever hållbarhet, både när det gäller miljön men även i socialt hänseende”

- denna princip präglar ifm:s företagskultur och personalarbete över hela världen.

Som en integrerad del i vår totala företagsstrategi har den för hela ifm gällande personalstrategin kombinerat interna och externa (mega-)trender. På grund av det stigande offentliga intresset och medvetenheten om sociala principer har vi därför beslutat att tillsätta en social hållbarhetschef som komplement till vår globala hållbarhetschef. Eftersom ifm lägger största vikt på en säker arbetsmiljö och hälsofrämjande för samtliga medarbetare - men även på affärspartnernas sida.

Arbetshälsa och säkerhet

I detta sammanhang garanterar ifm att alla lagliga krav för arbetshälsa och säkerhet beaktas och uppfylls med stöd av företagets läkare och säkerhetsspecialister. Som exempel kan nämnas regelbundna riskbedömningar, inspektioner och instruktioner. Samtidigt tar ifm:s hantering av arbetsskydd och hälsa hänsyn till konceptet "work-life balance" som innefattar olika sporterbjudanden, preventionskurser och en årlig hälsodag. Det kompletteras med möjligheter för ett företagsstyrt pensionsschema och informationsevenemang kring temat arbetsskador.

Förenlighet av arbete och familj

Som ett familjestyrt företag lägger vi särskild vikt på kompatibiliteten mellan familj och arbete. På så sätt uppmuntrar vi våra medarbetare att inte enbart dra nytta av metoderna från New Work-rörelsen eller att använda digitaliserade kommunikationskanaler, utan även att utnyttja olika erbjudanden, som t.ex. lokala fritidscenter för barn. För denna personalpolicy uppmärksammades ifm i Tettnang 2020 för andra gången med titeln "Familjevänligt företag".

Dessutom erbjuder ifm säkra anställningar - även i kristider: I linje med företagets filosofi har ifm aldrig behövt avskeda personal på grund av rationaliseringar. Det bevisar att ifm är en krisfast och stabil arbetsgivare, både retrospektivt men även med en blick på framtiden. Särskilt den etablerade kris- och riskhanteringen samt den i 2009 grundade solidaritetsgruppen bidar till detta resultat. Dessutom stöder vi som företagsgrupp utvalda sociala projekt inom områdena utbildning, vetenskap och innovation.

Sociala standarder och företagets värderingar

Med sin filosofi svarar ifm på alla juridiska och ekonomiska såväl som sociala och etiska frågor. I denna definieras tydligt att gällande lagar och standarder utgör grunden för våra aktiviteter. Dessutom tar vi ställning för FN:s människorättsdeklaration och för globalt erkända sociala standarder som representerar minimikrav för oss.

För att kunna ta ansvar som sträcker sig längre än till våra medarbetare har vi också formulerat en uppförandekod för våra affärspartner som motsvarar våra grundvärderingar. På så sätt säkerställer vi att ifm-specifika minimikrav redan beaktas och garanteras vid valet av leverantörer såväl som under den pågående utvärderingen och utnämningen.

Med den interna huvudavdelningen Audit & Compliance och ett Compliance-ombud skapar vi en compliance-organisation inom hela företagsgruppen.

Dessutom granskas delar av vår företagsgrupp enligt SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) - ett av de globalt mest använda koncept för etiska granskningar. Därutöver säkerställer ytterligare interna kontrollsystem och vår professionellt skötta controlling-enhet företagets långsiktiga framgång. Genom att inrätta ett <125>visselblåsarsystem</125>, kan såväl kunder och leverantörer rapportera potentiella överträdelser av våra företagsvärderingar samt eventuella brottsmisstankar och därmed bidra till att stödja och säkerställa våra standarder.

Utbildning och fortbildning

Med mer än 30 olika utbildningsplatser och (duala) studiekurser vill vi hos ifm särskilt främja utbildningen av unga personer och erbjuda dem en attraktiv partner och arbetsgivare. Därför strävar vi också efter att ta dem till oss som anställda efter att de framgångsrikt har avslutat sin utbildning eller studier. Vi ser även lovande framgångar och potential i vårt samarbete med skolor och universiteter och erbjuder varje år en Girls' Day utöver praktikplatser och anställning av arbetsstudiestudenter. Så avser vi att öka andelen kvinnor och stärka mångfalden. Dessutom för vi en dialog med politiker och andra företag i våra möten med handels- och industriorganisationer.