• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Hållbarhet
  2. Kontakt

Kontakt

Med utnämningen av vår hållbarhetschef men även av vår ansvarige för social hållbarhet sammanstrålar de olika underaspekterna inom detta område i ifm-gruppens centrala ledning och behandlas där med ett speciellt managementfokus.

Hållbarhetschef:
Andreas Thürer

Telefon: +49 7542 518-1600

andreas.thuerer@ifm.com

Social hållbarhet:
Steffen Fischer

Telefon: +49 7542 518-1230

steffen.fischer@ifm.com

Har vi väckt ditt intresse för temat hållbarhet? Har du några kommentarer eller frågor? Kontakta då gärna direkt våra kollegor på hållbarhetsavdelningen eller den ansvariga kontaktpersonen på sustainability@ifm.com:

Miljöskydd:

Har du frågor beträffande vårt operativa och produktrelaterade miljöskydd eller andra miljörelaterade ämnen? Vänligen skicka dina frågor till: ProductMaterialCompliance@ifm.com

Förpackning:

Har du frågor om förpackningar/förpackningsfraktioner av våra produkter och/eller avyttring av våra förpackningar? Vänligen skicka dina frågor till: Sustainability@ifm.com

Konfliktmineraler:

Den ansvarsfulla hanteringen av de så kallade konfliktmineralerna såväl som råmaterialet kobolt, vilket klassas som kritiskt, är för ifm ytterst viktig, både inom företaget och i valet av affärspartner. Inom ifm-gruppen har åtgärder vidtagits för att säkerställa denna granskningsplikt.
Har du frågor om konfliktmineraler hos ifm? Vänligen skicka dina frågor till: conflictminerals@ifm.com