• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Leverantör

ifm – close to you

Kvalitet

"Hög produktkvalitet och korrekta tekniska data är oförvitliga värden för ifm."(Utdrag från ifm:s filosofi)

Kvaliteten och prestandan hos produkterna från ifm electronic gmbh är exemplariska. Dessa krav gäller också för vår egen mervärdesprocess. Tillsammans med våra partners arbetar vi varje dag för att bli bättre.

Pålitlighet och flexibilitet

"ifm vill erbjuda enastående produktkvalitet, service och pålitlighet."(Utdrag från ifm:s filosofi)

Vi erbjuder våra kunder total pålitlighet, efterlevnad av leveransdatum och hög tillgänglighet på alla katalogprodukter. För att uppnå denna höga grad av pålitlighet och flexibilitet behöver vi partners som också ställer dessa krav på sig själva.

Konkurrenskraftiga kostnader och priser

”Låga kostnader utan kvalitet och service är lika illa som kvalitet och service som inte kan finansieras...".(Utdrag från ifm:s filosofi)

Materialkostnaderna har en stor påverkan på våra produktkostnader. För att kunna erbjuda våra kunder den högsta kvaliteten till ett fördelaktigt pris, involverar vi våra leverantörer i utvecklingen av nya produkter redan på ett tidigt stadium. Vi förväntar oss denna transparens också från våra leverantörer, till exempel när det gäller prissättning.

Efterlevnad och miljö

"ifm avser att vara ett moraliskt företag."(Utdrag från ifm:s filosofi)

Leverantörer väljs objektivt och i imf:s intresse. I synnerhet måste kvalitet och pris tas hänsyn till, men känslan för socialt ansvar och leverantörens arbetsvillkor spelar också en avgörande roll.

ifm begär också efterlevnad av europeiska standarder avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och barnarbete från ifm:s leverantörer världen över.

Vi tar ansvaret för effekterna av våra aktiviteter. Tänk globalt och agera lokalt - det är principen för vårt engagemang. I enlighet med våra företagsprinciper tolererar vi vare sig korruption, mutor eller barnarbete. Våra partners delar samma ideal.

Dessutom strävar vi efter kvalitativ tillväxt, d.v.s. Säkerställa att en ökning av produktionen inte medför utnyttjande av naturtillgångar och förorening av miljön till samma grad. Att ställa upp och implementera en holistisk miljöhantering är därför en väsentlig del av att säkerställa företagets framtid. Vi vill producera på ett miljövänligt sätt och vara framgångsrika genom att göra så. Vi har dessa förväntningar även på våra leverantörer av produkter och tjänster.

Att bli en leverantör

Är du intresserad av samarbete?

Du får då åtkomstuppgifter, så att du kan skicka oss en ansökan online.
Vi kontaktar dig med detsamma.
Vi ser fram emot din ansökan.

Leverantörsportal

Mätning och kontroller

Sedan företaget grundades 1969 har ifm kontinuerligt optimerat tekniska processer i nästan alla industrier. Ifm är en av världens ledande tillverkare inom automatiseringsbranschen.
Fler än 7300 anställda i över 95 länder utvecklar och säljer lösningar för runt 174 000 kunder inom maskinkonstruktion och andra industrier. En av ifm:s starka punkter är den utomordentligt breda produktportföljen, som inte bara innehåller standardlösningar utan också tillgodoser särskilda önskemål från individuella industrier.
För att pålitligt tillhandahålla våra kunder med produkter av hög kvalitet i tid och till konkurrenskraftiga priser, behöver vi högpresterande partners.

Support

ifm electronic gmbh
Teknisk support IT

Herr Leo Grenz
E-post: leo.grenz@ifm.com