You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States

Performanţă mare ca şi o cameră, simplu ca un senzor

Performanţă mare ca şi o cameră, simplu ca un senzor

Performanţă mare ca şi o cameră, simplu ca un senzor

În tehnica de automatizare senzorii Vision sunt astăzi o parte componentă fixă a controlului de montaj, de fabricaţie şi de calitate şi nu în ultimul rând şi un mijloc de creştere a eficienţei. Sunt camere cu evaluare specifică aplicaţiei adică ochi electronici fiabili cu un preţ scăzut şi un grad înalt de integrare.

De la cameră la senzor
Încă de acum câţiva ani erau necesare pentru acesta sistem de camere foarte scumpe. Prin dezvoltări tehnice continue şi preţuri ale subansamblurilor în continuă scădere au putut fi puse în operă, cu un cost avantajos, funcţii inteligente într-un spaţiu mereu mai mic.
Senzorii Vison compacţi nu înlocuiesc doar sisteme de camere, ei oferă în plus posibilităţi de utilizare suplimentare. La interogările variabile de poziţie ale obiectelor sau scenelor, ei înlocuiesc de exemplu comutatoarele complexe de proximitate sau soluţii cu senzori multipli precum aproximativ punţile senzori la controlul de completitudine a paleţilor sau cutiilor cu sticle de băuturi.

Simplu integrabil
Senzorii Vision se definesc şi prin simplitatea lor. În timp ce sistemele de prelucrare imagini pot fi integrate în procesul de producţie de cele mai multe ori numai prin personal de specialitate şcolarizat special sau integratori externi intensivi ca şi costuri, senzorii Vision sunt utilizabili fără cunoştinţe preliminare speciale datorită caracterului lor specific aplicaţiei. „Parametrizare” simplă în loc de „Programare” laborioasă sună aici deviza. La integrarea în PLC ajută modulele funcţionale prefabricate. Transferul datelor, parametrizare şi mentenanţa de la distanţă au loc prin interfaţa de proces-Ethernet. Toate aparatele posedă în plus ieşiri de comutare care semnalizează o verificare cu succes. Prin aceasta senzorii Vision sunt utilizabili la fel de simplu precum un senzor binar.

Robust şi compact
Un alt avantaj: Datorită claselor lor de protecţie înalte şi domeniilor largi de temperatură senzorii Vision ifm permit în sensul adevărat al cuvântului să se apropie de activitatea efectivă. Ei se evidenţiază printr-un grad de integrare deosebit de înalt. Contrar soluţiilor laborioase ale camerelor, sunt integrate toate componentele necesare precum iluminarea optică, evaluarea şi logica ieşirilor într-o carcasă aptă industrial. Posturi de sarcină cum sunt controlul calităţii, controlul completitudinii sau citirea codurilor 1D şi 2D pot fi echipate simplu şi cu costuri convenabile cu senzori ifm Vision.

Competenţă în soluţii specifice aplicaţiei

Selecţia corectă este hotărâtoare

Senzor de contur – Recunoaşterea obiectelor de tip O2D
Precum la o jucărie cutie de sortare: Senzorul Vision O2D poate mai întâi recunoaşte din nou obiectele asimilate şi contururile lor sau structuri şi aloca în scopul verificării completitudinii, poziţiei şi poziţiei de rotaţie.

Contor pixeli – inspecţie obiect de tip O2V
Comparabil cu o numărătoare sau riglă de calcul senzorul Vision O2V numără împreună toate punctele imaginii de aceeaşi valoare de ton gri a unei imagini. Suplimentar, poate grupa acumulările anumitor valori de ton gri la obiecte singulare şi evalua după diferite criterii.

Cititor de coduri – Identificare tip O2I
Codurile de linii sau codurile de bare sunt astăzi răspândite pe scară largă şi pot fi înţelese ca şi caractere lizibile de la dreapta la stânga. Codurile 2D codifică informaţiile în suprafaţă. Asemănător unei ghicitori de domino este transportată o informaţie univocă care este citită de senzorul Vision O2I.

Senzor 3D – Recunoaşterea obiectelor 3D tip O3D
Asemănător unei scânduri cu cuie, senzorul 3D O3D scanează (baleiază) scena actuală în adâncime. Din aceste peste 23.000 de valori măsurate de distanţă permit să fie creaţi o multitudine de senzori virtuali pentru a verifica completitudine unei cutii cu sticlele preferate.