• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma
 1. Czujniki przepływu
 2. Produkty – innowacje
 3. Czujnik szczeliny powietrznej SDP

Czujnik szczeliny powietrznej do obrabiarek

Innowacyjny pomiar szczeliny powietrznej

Czujnik szczeliny powietrznej SDP wykrywa ze stałą dokładnością odległość między powierzchnią a obiektem i wyświetla ją jako wartość bezwzględną. Nawet najmniejsze odchylenia pozycji rzeczywistej od pozycji docelowej są niezawodnie wykrywane. To zapewnia stałą jakość Twojego produktu.

Ponieważ wielkość szczeliny jest obliczana na podstawie ciśnienia i przepływu, pomiar pozostaje zawsze dokładny, niezależnie od wahań ciśnienia, liczby i średnicy dysz. Ponadto wytrzymała rura pomiarowa wytrzymuje również ciśnienie oczyszczania, co eliminuje konieczność przełączania między oczyszczaniem a pomiarem.

Zalety produktu

Jakie są zalety czujnika szczeliny powietrznej SDP?

Widok ogólny
Wielkość szczeliny, przepływ i ciśnienie – wszystkie informacje dostępne na pierwszy rzut oka
Dokładność
Precyzyjne wyniki pomiarów i wykrywanie zerowej szczeliny powietrznej
Wartości bezwzględne
Wielkość szczeliny powietrznej wyświetlana jako wartość bezwzględna
Jakość
Zdolność samoczyszczenia zwiększa długoterminową stabilność
Łatwa obsługa
Proste uczenie stanu docelowego za pomocą jednego kliknięcia

Typowe zastosowania

Monitorowanie osadzenia części

Nowy czujnik szczeliny powietrznej jest stosowany głównie w nowoczesnych obrabiarkach. Tutaj monitorowane jest pozycjonowanie między obrabianym detalem a stołem narzędziowym lub głowicą narzędziową a uchwytem narzędziowym. SDP wykrywa i sygnalizuje wszelkie niewspółosiowości, które mogą wynikać na przykład z zabrudzeń na powierzchni.
W niezawodny sposób zapewnia to jakość produktu końcowego.

Monitorowanie osadzenia części między detalem obrabianym a stołem narzędziowym w celu wykrycia niewspółosiowości, np. z powodu wiórów

 1. uchwyt zaciskowy
 2. detal obrabiany
 3. Frezarka
 4. węże powietrza
 5. wióry
 6. powietrze
 7. dysza powietrzna

Czujnik szczeliny powietrznej SDP110 może mierzyć odległość pomiędzy dyszą pomiarową a przedmiotem obrabianym w zakresie 0...500 µm z powtarzalnością ± (3% wartości mierzonej + 2 µm). W zależności od obszaru zastosowania odpowiada to dokładności do 5 do 10 mikrometrów. Odchyłka powtarzalności czujnika jest więc do dziesięciu razy mniejsza niż grubość ludzkiego włosa.
To daje miejsce dla nowych, precyzyjnych rozwiązań, np. do kontroli jakości powierzchni, których nie można było wykonać w poprzednich systemach pomiarowych.

Jakość powierzchni

Powierzchnia 1 Powierzchnia 2 Powierzchnia 3 Nieokreślony
SD wartości mierzonej 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
Ekran HMI stanu

Ze względu na wysoką precyzję czujnika, właściwości powierzchni mają bezpośredni wpływ na wynik pomiaru.

Wykrywanie zerowej szczeliny powietrznej lub zapchania

Konwencjonalna technologia pomiarowa wykorzystuje pomiar różnicy ciśnień do określenia wielkości szczeliny i dlatego, jako względny system pomiarowy, może wykryć tylko dobry/zły obszar lub wskazać różnicę ciśnień w mbar. W rezultacie systemy te nie są w stanie jednoznacznie wykryć szczeliny o wielkości 0, tak zwanej „szczeliny zerowej” lub zapchanej dyszy.
Dzięki połączonej ocenie przepływu i ciśnienia, nowy system SDP110 jest w stanie nie tylko zmierzyć odległość w wartościach bezwzględnych [mm], ale także wyraźnie wykrywa szczelinę zerową lub zapchaną dyszę.

Samoczyszczący

Przełączanie między powietrzem pomiarowym a powietrzem przedmuchującym

W tym zastosowaniu dysze pomiarowe znajdują się bezpośrednio w centrum obróbczym obrabiarki. Naraża to dysze na ogromne naprężenia od chłodziwa, kurzu i brudu. Ze względu na te trudne warunki środowiskowe, konieczne jest usuwanie nagromadzonych zabrudzeń z dysz i całego systemu oraz czyszczenie centrum obróbczego wyższym ciśnieniem i silnym przepływem po każdej zmianie detalu.

Dlatego proces dzieli się na 2 poziomy ciśnienia:

 • Powietrze pomiarowe przepływa przez system pod ciśnieniem od 1 do 3 barów. Czuły system pomiarowy jest w stanie ocenić w tych warunkach wymiary szczeliny.
 • Powietrze czyszczące przepuszczane jest przez system pod ciśnieniem 6 barów i z dużą prędkością przepływu, aby usunąć z centrum obróbczego przyklejone zanieczyszczenia.

Wada: Konwencjonalna, czuła technologia pomiaru ciśnienia zostałaby zniszczona przez wysokie ciśnienie powietrza przedmuchującego. Aby tego uniknąć, konieczne jest uprzednie przełączenie między powietrzem pomiarowym a przedmuchującym

Dzięki zastosowaniu wytrzymałego czujnika szczeliny powietrznej SDP110, który jest odporny na ciśnienie do 16 barów, takie przełączanie nie jest już konieczne. I jeszcze: Czujnik wykorzystuje powietrze przedmuchujące do samooczyszczenia. Zwiększa to okres eksploatacyjny i optymalizuje długoterminową stabilność czujnika. Zatem awaria systemu spowodowana zabrudzeniem po prostu odchodzi w przeszłość.

Łatwy w użyciu

Wygodne nastawianie

Ze względu na coraz mniejsze rozmiary partii produkcyjnych, konieczne jest ciągłe uczenie nowych detali lub nowych pozycji produkcyjnych. Aby zaprogramować punkt przełączania, w maszynie umieszcza się przymiary lub wzory określone jako dobre części. Czujnik ustawiony jest na odpowiednią wartość odległości.

Ponieważ jest to zadanie powtarzalne, uczenie nowych punktów przełączania musi być możliwie najbardziej efektywne. Tam, gdzie czujniki o konwencjonalnej technologii wymagają czasochłonnej regulacji za pomocą przycisków na czujniku, nowy czujnik szczeliny powietrznej oferuje możliwość wygodnego uczenia punktów przełączania przez naciśnięcie przycisku, za pomocą zintegrowanego interfejsu IO-Link lub oddzielnego wejścia uczenia na PIN4. To znacznie skraca czas parametryzacji.