• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Systemy do monitorowania przepływu

Optymalne rozwiązanie dla wszystkich wymogów

W prawie wszystkich procesach przemysłowych i inżynieryjnych używa się cieczy lub gazów – np. do chłodzenia, smarowania maszyn i napędów lub wentylacji instalacji i budynków. Elektroniczne czujniki przepływu stosowane są w celu zapobiegania uszkodzeniom lub przestojom spowodowanym przerwami w przepływie.

Oferta produktowa firmy ifm obejmuje czujniki przepływu o różnych zasadach pomiaru do monitorowania najróżniejszych rodzajów mediów, w tym wody, olejów i chłodziw, ale także powietrza, sprężonego powietrza lub mediów agresywnych.

Zakres ich zastosowania rozciąga się od prostych zadań monitorowania do precyzyjnych pomiarów przepływu.