• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki przepływu
  2. Technologia

Zasady pomiaru czujników przepływu i przepływomierzy firmy ifm

Elektromagnetyczne

Przepływomierz typu SM działa zgodnie z prawem indukcji Faradaya. Medium przewodzące przepływające przez rurę w polu magnetycznym (M) generuje napięcie, które jest proporcjonalne do prędkości przepływu (v) lub objętościowej wielkości przepływu. Napięcie to jest pobierane przez elektrody (E) i przetwarzane w jednostce oceniającej. Dzięki zastosowaniu odpornych materiałów czujnik nadaje się do wielu mediów. Wysoki stopień ochrony oraz solidna, kompaktowa obudowa wyróżniają czujnik w terenie.

Zasada pomiaru jest odpowiednia dla cieczy o przewodności elektrycznej min. 20 µS/cm. Typowe wartości przewodności elektrycznej to 0,5 µS/cm dla wody destylowanej, 50 µS/cm dla wody pitnej i 50.000 µS/cm dla wody słonej.


Certyfikat kalibracji ISO dla przepływomierzy typu SM: Certyfikat kalibracji ISO ZC0052
dla czujników przepływu typu SM ATM: ZC0054

Zasada pomiaru wirowego

Za zintegrowaną w rurze pomiarowej jednostką spowalniającą/blokującą, przepływające medium (woda z przewodnością i bez przewodności) generuje wiry w zależności od prędkości. Wiry te wykrywane są przez czujnik piezoceramiczny. Jeżeli znany jest przekrój poprzeczny, ilość wirów umożliwia wyznaczenie prędkości przepływu.
Ta zasada pomiaru prędkości przepływu, znana jako zasada wirowa, jest praktycznie niezależna od wahań ciśnienia i temperatury medium.

Zasada pomiaru mechatronicznego

Sygnalizator SBY wykorzystuje ruchomy tłok umieszczony w gnieździe zaworu w obudowie, który jest unoszony przez przepływające medium pod oporem sprężyny.
Pozycja tłoka jest kontrolowana przez czujnik pola magnetycznego i przekazywana jako sygnał analogowy. Opór sprężyny zmusza tłok do powrotu do pozycji wyjściowej przy zmniejszającym się przepływie. Zapewnia to niezależną od położenia instalację czujnika przepływu, zapobiegając przepływowi wstecznemu.
Inna solidna konstrukcja mechaniczna (SBT) umożliwia stosowanie w wysokich temperaturach do 180°C oraz w trudnych warunkach przemysłowych.

Ultradźwiękowa zasada pomiaru

Przepływomierze ultradźwiękowe z serii SU składają się z dwóch przetworników, które mogą nadawać i odbierać impulsy dźwiękowe. Aby obliczyć przepływ, przetwornik A wysyła impuls w kierunku przepływu, który jest odbijany od przeciwległej ściany rury i kierowany do przetwornika B. Impuls jest następnie odbierany przez przetwornik B. Czas przebywania impulsu w medium jest mierzony. Następnie z przetwornika B wysyłany jest impuls w przeciwnym kierunku, odbity od ścianki rury i wysłany do przetwornika A. Impuls jest następnie odbierany przez przetwornik A. Ponownie mierzony jest czas przebywania impulsu w medium. Z wykrytej różnicy czasu obliczany jest następnie bieżący przepływ.

Cecha szczególna serii SU: Przetworniki znajdują się w obudowie czujnika, a więc poza rurą pomiarową. Rura pomiarowa SU wykonana ze stali nierdzewnej jest pozbawiona elementów pomiarowych, co zapobiega spadkowi ciśnienia powodowanemu przez ten element i eliminuje konieczność przeprowadzania testów kompatybilności materiałowej.

Zasada pomiaru kalorymetrycznego

Typy SA i SI posiadają dwa elementy pomiarowe i źródło ciepła.
Element referencyjny, który jest zamocowany 10 mm nad podłożem mierzy temperaturę medium i służy do kompensacji temperatury. Różnica temperatur w stosunku do elementu na ziemi jest utrzymywana na stałym poziomie za pomocą umieszczonego tam źródła ciepła. Moc potrzebna do utrzymania tej różnicy na stałym poziomie jest proporcjonalna do prędkości przepływu. Wzrost prędkości przepływu generuje większe rozpraszanie ciepła.

Miernik sprężonego powietrza typu SD wykorzystuje tę samą zasadę termiczną. Jeden z jego ceramicznych elementów pomiarowych jest podgrzewany (element pomiarowy), drugi nie jest podgrzewany (element odniesienia). Różnica napięcia, która powstaje podczas odprowadzania ciepła przez przepływające medium, jest wskaźnikiem przepływu.

Standardowy przepływ objętościowy (wg ISO 2533) jest bezpośrednio wykrywany.

Certyfikat kalibracji dla czujników przepływu typu SD: ZC0020
Certyfikat kalibracji DAKKS dla czujników przepływu typu SD: ZC0075

Wykorzystując zarówno pomiar przepływu jak i ciśnienia, czujnik szczeliny powietrznej SDP mierzy odległość w wartościach bezwzględnych odległości [mm]:
Im bliżej detalu znajduje się dysza pomiarowa, tym mniejsza jest ilość powietrza, która przepływa przez szczelinę powietrzną pomiędzy detalem a dyszą pomiarową. Umożliwia to zabezpieczenie pozycji obrabianego przedmiotu i wyraźne wykrycie zerowej szczeliny lub zatkanej dyszy.