• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki przepływu
  2. Serwis – kalibracja

Serwis – kalibracja

Kalibracja to czynność polegająca na określeniu i udokumentowaniu w sposób identyfikowalny odchyłek pomiędzy przyrządem pomiarowym zwanym urządzeniem badanym (DUT) a urządzeniem wzorcowym zwanym wzorcem odniesienia.

Wynik tego porównania pokazuje odchylenia pomiarowe w różnych punktach pomiarowych i może być podany w formie bezwzględnej lub względnej. Regularne wzorcowanie przyrządów pomiarowych zapewnia precyzję i powtarzalność danych pomiarowych. Pomiar referencyjny wykonywany jest za pomocą wzorca ciśnieniowego.

Wzorcowanieczujników przepływu do pomiaru cieczy wykonywane jest za pomocą przepływomierza referencyjnego. Podczas wzorcowania medium przepływa przez wzorcowane urządzenie pomiarowe oraz inny wzorcowany wcześniej przepływomierz referencyjny.

Pobierz przykładowe certyfikaty

Kalibracja: więcej informacji