• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma
 1. Czujniki przepływu
 2. Narzędzia

Program do obliczania przepływu

Obliczanie prędkości przepływu, natężenia przepływu lub średnicy wewnętrznej rur.

Opis programu

Program obliczeniowy jest narzędziem do obliczania prędkości przepływu, natężenia przepływu lub wewnętrznej średnicy rur.

 • Na początku w oknie wyboru należy kliknąć jeden z parametrów, który ma zostać obliczony. Dwa pozostałe parametry automatycznie stają się danymi wejściowymi.
 • Następnie należy wpisać wartości tych dwóch brakujących parametrów w odpowiednich polach i wybrać pożądaną jednostkę z rozwijanej listy.
 • Pole wyboru „Uwzględnij sondę w obliczeniach": Dla małych średnic (<25 mm) przekrój swobodny rury zmienia się krytycznie w wyniku przemieszczenia końcówki czujnika wprowadzonej do rury. Dlatego też głębokość montażu czujnika jest szczególnie ważna przy małych średnicach rur. Obliczenie powierzchni końcówki sondy czujnika opiera się na średnicy czujnika ifm typu SI5000. Głębokość zabudowy określa się od wnętrza rury. Jest to ok. 12 mm. Wymiar ten może jednak ulec zmianie w przypadku specjalnych trójników lub adapterów.
 • W przypadku wewnętrznej średnicy rury proszę odnieść się do załączonej listy "rury gwintowane wg normy DIN2440". Kliknięcie na zaznaczonym odnośniku spowoduje otwarcie odpowiedniej tabeli w nowym oknie.
 • Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych wartości program przeprowadzi obliczenia po kliknięciu przycisku "oblicz".
 • Wyniki zostaną wyświetlone w tabeli zawierającej wszystkie parametry i jednostki.
 • Nowe obliczenia można rozpocząć po zmianie parametrów i ponownym kliknięciu przycisku "oblicz".

Kalibracja czujników przepływu typu SB

Współczynnik kalibracji [CGA] służy do dostosowania kompensacji temperatury i lepkości czujnika do charakterystyki stosowanego oleju. Współczynnik kalibracji wpływa na nachylenie charakterystyki pomiarowej pomiaru przepływu. Lepkość podana dla obszaru zastosowania czujnika (dane techniczne) dotyczy temperatury oleju 40 °C. Dla tego oleju czujnik automatycznie kompensuje zmianę lepkości w zakresie temperatur 20...70 °C. Lepkość w temperaturze 40 °C nie jest zmienna. Określona charakterystyka kompensacji jest jawnie udokumentowana w narzędziu obliczeniowym ifm. Jeżeli zachowanie lepkości odbiega od normy w zależności od temperatury z powodu dodatków w zastosowanym oleju, to odchylenie to można zredukować poprzez kalibrację.