You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Uporaba-slučajevi / više područja primjene
  3. Izvješće o primjeni poduzeća IVECO

Dijagnostika u radionici

Senzori omogućavaju održavanje temeljeno na stanju

IVECO je globalni proizvođač kamiona i komunalnih vozila. U postrojenju Suzzara, blizu Mantove u sjevernoj Italiji 250 „Dnevnih“ kombija svaki dan prođe tvorničku traku. U radionici se okvir sastavlja od stlačenih čeličnih dijelova pomoću robota za zavarivanje. Svaki okvir treba prijeći 100 m proizvodne linije. To je kritična točka jer bi njen zastoj mogao zaustaviti cijelu proizvodnju. Stoga je poduzeće IVECO ugradilo opsežni dijagnostički sustav zajedno sa specijalnim sustavom automatizacije poduzeća ifm čime se omogućava održavanje temeljeno na stanju i učinkovito sprječavaju nepredviđeni proizvodni gubici.

 

Provedena je početna analiza kako bi se utvrdilo koji su dijelovi najpodložniji mehaničkom trošenju i kvaru. Prijenosne ili podizne platforme: ili točnije, njihovi ležajevi na kojima nastaje najintenzivnije mehaničko opterećenje. Oštećenje postrojenja na tom mjestu doveo bi do značajnog zastoja proizvodnje.

Amodio Cioffi, inženjer za održavanje robota u poduzeću IVECO SPA: „Odlučili smo implementirati održavanje temeljeno na stanju na najvažniju liniju u radionici, budući da se svi modeli transportnih uređaja ondje proizvode. Na toj se proizvodnoj liniji bočne ploče prenose do proizvodnje podvozja. Zatim se pričvršćuju poprečni nosači, i na kraju krov. Prijevoz do stanica za zavarivanje potpuno je automatiziran. Zatim se različite vrste okvira šalju na daljnju obradu.“

Kako bi se osigurao maksimalni neprekidni rad sustava, potrebno je rano otkriti neminovno trošenje dijelova stroja. Fabio Piccinelli, podrška postrojenja pomoću sustava WCM u poduzeću IVECO SPA: „Uvijek tražimo nove tehnologije za neprekidno poboljšanje radi povećanja učinkovitosti i produktivnosti. Po pitanju održavanja, prešli smo s cikličkog održavanja na održavanje temeljeno na stanju, što nam je donijelo značajne uštede.“

Vibracijska dijagnostika

To praktički znači da su senzori vibracije marke ifm ugrađeni na sve dijelove strojnog sustava. Cilindrični senzori VSA izravno se vijcima pričvršćuju na kućište pripadajućeg ležaja ili zupčanika. Zasebne jedinice za procjenu VSE trajno analiziraju značajke vibracije. Oni otkrivaju neminovno oštećenje uslijed neravnoteže i šalju rano upozorenje. Guiseppe Sotira, tehnički inženjer u radionici u poduzeću IVECO SPA: „Senzori pomažu osoblju za održavanje da otkriju stanje trošenja svakog dijela u stvarnom vremenu i naprave potrebne radnje održavanja prije pojavljivanja prave štete.“

Praćenje tekućina

Održavanje temeljeno na stanju, međutim, mnogo je više od praćenja strojnih dijelova. Primjer praćenja rashladne vode u pištoljima za zavarivanje. Mogući su izvori kvara začepljeni filtri ili propuštanje. Mjerači protoka SBY marke ifm za male volumetrijske količine protoka prate protok, a tlačni senzori PN prate tlak u cijevima.

Središnji sustav rashladnog sklopa mjeri se mjeračem protoka SM. Sustav stlačenog zraka pouzdano se mjeri senzorom SD. Pouzdano se otkrivaju čak i mala propuštanja.

Elektroničko praćenje protoka u središnjoj rashladnoj jedinici.

 

Svi senzori odašilju svoje mjerne vrijednosti digitalno pomoću poveznice IO. Roberto Militello, održavanje radionice u poduzeću IVECO SPA: „Poveznica IO digitalno odašilje podatke radi pouzdane kontrole procesa. Mjerna se vrijednost pretvara u digitalne podatke u senzoru i prosljeđuje dalje. Štoviše, možemo programirati sklopne točke senzora za rana upozorenja i alarm izravno s poslužitelja bez lokalnog pristupa senzoru. Senzor možemo vidjeti u poslužitelju i kalibrirati ga. Nije više potrebno programiranje nakon zamjene.“

 

Kao softver se upotrebljava LINERECORDER AGENT. On prikuplja podatke senzora i pohranjuje ih u bazi podataka Microsoft SQL. SMARTOBSERVER analizira i prikazuje te podatke. Još jednom Guiseppe Sotira: „Softver SMARTOBSERVER poduzeća ifm prati i upravlja mjernim podacima sa svih senzora. Prikaz postavki pokazuje jasnu sliku cijelog proizvodnog postrojenja. Svaki je rezultat jasno vidljiv. Sustav e-porukom šalje upozorenja kao što su rana upozorenja ili alarmi.“ Time se osigurava održavanje temeljeno na stanju koje je izvrsno prilagođeno konceptu Industrije 4.0.

SMARTOBSERVER omogućava providnost sve do unutrašnjosti svakog senzora.

Zaključak

Poduzeće ifm instaliralo je sustav za poduzeće IVECO tijekom rada bez zaustavljanja proizvodnje. Novi se sustav može temeljito testirati u usporednom radu.

Poanta: Dokazao je svoju vrijednost. Neminovno oštećenje se sada otkriva u ranoj fazi i uklanja bez zastoja proizvodnje. Zaključno, Guiseppe Sotira sažima kako slijedi: „Zahvaljujući ovoj suradnji s poduzećem ifm, IVECO je savršeno pripremljen za Industriju 4.0“.

Izvrsna IO-Link

IO-Link komunikacijski sustav od točke do točke neovisan o proizvođaču kojim se senzori i pokretači spajaju na sustav automatizacije. Sustav poveznice IO sastoji se od glavnog uređaja poveznice IO i nekoliko uređaja poveznice IO. Glavni uređaj poveznice IO predstavlja sučelje prema razini upravljačkog uređaja ili sabirnice polja te komunicira s povezanim uređajima poveznice IO.