1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Besplatno preuzimanje tvorničkih certifikata za senzore u prehrambenoj industriji

Besplatno preuzimanje tvorničkih certifikata za senzore u prehrambenoj industriji

Kalibracijski certifikati za odabrane senzore tlaka i temperature

  • Tvornički certifikat kao evidencijski dokaz o točnosti
  • Za odabrane senzore tlaka i temperature u prehrambenoj industriji
  • Preuzmite sa: www.factory-certificate.ifm
  • Štedi novac i pojednostavljuje naručivanje
  • Sljedeći se detaljni i pojedinačni kalibracijski certifikati mogu zasebno naručiti

Jednostavno preuzmite kalibracijski certifikat
Točnost je mjernih uređaja u proizvodnom procesu odlučujuća za kakvoću završnog proizvoda. Stoga poduzeće ifm nudi besplatni tvornički certifikat u tri točke za odabrane senzore tlaka i temperature u prehrambenoj industriji. Ovaj je certifikat moguće preuzeti pet godina. Samo pristupite stranici „moj ifm“ na poveznici www.factory-certificate.ifm, upišite serijski broj i preuzmite certifikat. Ovim postupkom štedite novac i vrijeme, budući da nije više potrebna zasebna narudžba. Zahvaljujući tvorničkom certifikatu, nije više potrebna početna kalibracija kod kupca.

Dodatni certifikati
Dodatni certifikati, npr. izjave o sukladnosti ili certifikati o pregledu materijala prema normi EN 10204 2, kao i kalibracijski certifikati prema normi ISO ili DAkkS i dalje se zasebno mogu naručiti.