You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Kapacitivni senzori
  5. S IO-Linkom

Kapacitivni senzori - S IO-Linkom

  • Korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Jednostavno postavljanje pomoću ugradbenih adaptera i kabelskih vezica

Kapacitivni senzori - S IO-Linkom