1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Kapacitivni senzori
  5. Maleni pravokutni dizajn

Kapacitivni senzori - Mali pravokutni dizajn

  • Korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
  • Izbor između normalno zatvorenog i normalno otvorenog načina
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Jednostavno postavljanje pomoću ugradbenih adaptera i kabelskih vezica