You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Kapacitivni senzori
  5. Metalno kućište

Kapacitivni senzori - Metalno kućište

  • Kompaktno i čvrsto kućište
  • Jednostavna prilagodba u primjeni pomoću pritisne tipke ili IO-Linka
  • Verzija s automatskim otkrivanjem izlaznih opterećenja PNP-a ili NPN-a
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Izravno i neizravno ugradive verzije

Kapacitivni senzori - Metalno kućište