1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα ελέγχου ποιότητας λαδιού
  5. Μέτρηση υγρασίας σε αέρα και λάδι

Συστήματα επιτήρησης ποιότητας λαδιού - Μέτρηση υγρασίας σε αέρα και λάδι

  • Διαρκής παρακολούθηση κατάστασης λαδιών και αέρα
  • Δύο αναλογικές έξοδοι για τη σχετική υγρασία και τη θερμοκρασία
  • Μεγάλο εύρος τάσεων εισόδου
  • Γρήγορη εγκατάσταση μέσω σύνδεσης διεργασίας


Μέτρηση υγρασίας σε αέρα και λάδι

Το νερό είναι γενικά ανεπιθύμητο στα υδραυλικά υγρά και στα λιπαντικά. Υψηλές συγκεντρώσεις νερού μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία ή να προκαλέσουν ζημιές.
Ο αισθητήρας υγρασίας λαδιού της σειράς LDH μετρά τη σχετική υγρασία στο λάδι και στον αέρα με ένα χωρητικό στοιχείο μέτρησης στην περιοχή 0...100 %. Εκτός από τη σχετική υγρασία, ο αισθητήρας διαθέτει και αναλογικό σήμα με τη θερμοκρασία του μέσου.