• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Ενεργώντας βιώσιμα, αυτό είναι το σύνθημα

Πώς θα μοιάζει ο κόσμος στο μέλλον; Στην ifm αναρωτιόμαστε για αυτό, όχι μόνο σε σχέση με την ανάπτυξη των προϊόντων, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τις νέες μεθόδους εργασίας. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαδραματίζουν, επίσης, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις καθημερινές αποφάσεις και δράσεις μας.

«Διότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το μέλλον, όπου λαμβάνονται υπόψη κοινωνικές, οικονομικές και
οικολογικές πτυχές».

Μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτήν την ευθύνη μόνο εάν γνωρίζουμε τις συνέπειες των πράξεών μας και ξεκινήσουμε έγκαιρα να αναζητούμε λύσεις και νέους τρόπους για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιδράσεις τους. Για εμάς, αυτό σημαίνει επίσης να ακολουθούμε μακροπρόθεσμους στόχους με υπευθυνότητα και αξιοπιστία αντί να επαναπαυόμαστε σε βραχυπρόθεσμες επιτυχίες. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να προτείνουμε τη μας Έκθεση βιωσιμότητας (έτους αναφοράς 2022) που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωσιμότητας εκτός από τις στρατηγικές μας προσεγγίσεις και μέτρα.

 

Κλιματική ουδετερότητα έως το 2030
στην επιχειρησιακή μας δραστηριότητα
100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια
από το 2020
Μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση CO2
στον τομέα των επαγγελματικών ταξιδιών
100% των προμηθευτών μας
υπέγραψε τον κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών της ifm

Ενεργώντας βιώσιμα, αυτό είναι το σύνθημα - και από όλες τις απόψεις. Αυτό δηλώνεται ήδη στην εταιρική φιλοσοφία, η οποία καταγράφτηκε για πρώτη φορά το 1990:

Η ifm αξιώνει και ενθαρρύνει οικολογικά συνειδητές αποφάσεις και συμπεριφορές

εταιρική φιλοσοφία της ifm

Ο όμιλος εταιρειών ακολουθεί αυτήν την κατευθυντήρια αρχή για περισσότερα από 50 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, συχνά υπερβαίνουμε τις νομικές απαιτήσεις και νιώθουμε περαιτέρω ενθάρρυνση στη σκέψη μας από την αυξανόμενη προσοχή σε θέματα όπως την προστασία της βιοποικιλότητας, της ενέργειας και της κινητικότητας που αναδύονται, μεταξύ άλλων, από ένα παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα και επίσης από τα πρωτοποριακά μέτρα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Για εμάς, ένα είναι σίγουρο:

Απαιτείται αποτελεσματική, κοινωνικά ισορροπημένη και οικολογικά συμβατή ανάπτυξη, όπου η κοινωνική αλληλεπίδραση, η οικονομική δύναμη και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αντιφατικές για εμάς.

εταιρική φιλοσοφία της ifm

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι πρέπει να συμβάλουμε περισσότερο. Μόνο τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις. Μέχρι τώρα, θεωρούμε ότι είμαστε μία εταιρεία που λειτουργεί βιώσιμα κατά ολοκληρωμένο τρόπο. Τώρα θέλουμε να προωθήσουμε ενεργά τις δραστηριότητές μας για τη βιωσιμότητα και να ενασχοληθούμε με τα ζητήματα που είναι ουσιώδη για εμάς τα επόμενα χρόνια. Μπορείτε να ανακαλύψετε εδώ τι σημαίνει αυτό αναλυτικά για τον όμιλο ifm.

Οι 3 πυλώνες της βιωσιμότητας

Ως εταιρεία που λειτουργεί βιώσιμα, εμείς στην ifm θέσαμε ως στόχο να εναρμονίζουμε τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές πτυχές και να τις εδραιώνουμε πιο σταθερά στον οργανισμό μας.

Η κατευθυντήρια αρχή της εταιρικής βιωσιμότητας περιγράφει μια αρχή δράσης που βασίζεται με ισορροπημένο τρόπο στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας - οικονομία, περιβάλλον (οικολογία) και κοινωνικά ζητήματα - σε όλες τις εταιρικές αποφάσεις και ενέργειες. Θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η τήρηση των κοινωνικών αρχών και η οικονομική σταθερότητα δεν είναι θεμελιωδώς νέα, αλλά έχουν γίνει πολύ πιο σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η ifm δρα σύμφωνα με την αρχή του οικονομικού βέλτιστου και σε αυτό το πλαίσιο αγωνίζεται για ισορροπία καθώς και δέσμευση και στις τρεις διαστάσεις.

«Κοιτάζοντας το μέλλον, ακολουθούμε επίσης την κατευθυντήρια αρχή μας
να αναπτυσσόμαστε με επιτυχία σε ασφάλεια».