• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επιτήρηση κατάστασης

Συστήματα επιτήρησης κατάστασης μηχανών

Τα συστήματα για την επιτήρηση κατάστασης χρησιμεύουν στη συντήρηση μηχανών και εγκαταστάσεων ανάλογα με την κατάσταση. Συμβάλλουν στην έγκαιρη αναγνώριση ζημιών σε μηχανές και στην αποφυγή δαπανηρών χρόνων διακοπής λειτουργίας.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει συστήματα για την επιτήρηση κραδασμών, τον έλεγχο ποιότητας, τη μέτρηση κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα και νερού. Αισθητήρες κραδασμών αναγνωρίζουν έλλειψη ζυγοστάθμισης, καθώς και ζημιές στα έδρανα κύλισης και στους μειωτήρες μηχανισμών κίνησης και σε περιστρεφόμενα μέρη της μηχανής. Συστήματα για τη μέτρηση της ποιότητας λαδιού ειδοποιούν εγκαίρως και αξιόπιστα για την παρουσία νερού και σωματιδίων που δημιουργούνται από τριβή στα υδραυλικά υγρά και λιπαντικά, και συνεπώς μπορούν να αποτρέψουν επιπτώσεις στη λειτουργία ή ζημιές σε υδραυλικά συγκροτήματα, αντλίες, βαλβίδες, κυλίνδρους και μηχανές.