1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη

IO-Link - Μεταδότες θερμοκρασίας με οθόνη

  • Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • Πολύ υψηλή δυναμική απόκριση και μικρός χρόνος καθυστέρησης κατά την εκκίνηση
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
  • Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου και επικοινωνία με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη μέσω IO-Link


Μεταδότης θερμοκρασίας με οθόνη

Οι μεταδότες θερμοκρασίας της σειράς TD μετρούν με ακρίβεια και αξιοπιστία τη θερμοκρασία των μέσων σε δοχεία και δεξαμενές. Με τη συμπαγή και κατάλληλη για εφαρμογές υγιεινής σχεδίαση καθώς και την ενσωματωμένη σύνδεση διεργασίας, ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η ευανάγνωστη οθόνη επιτρέπει την επιτόπου ένδειξη της θερμοκρασίας.
Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, το πλήρως συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και τη μεγάλη αντοχή στην πίεση, οι μεταδότες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.
Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδων, συνδέσεις διεργασίας και περιοχές μέτρησης. Πολυάριθμοι προσαρμογείς διευκολύνουν την ενσωμάτωση στη διεργασία.
Οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν με δύο ή τέσσερις αγωγούς. Στη λειτουργία τεσσάρων αγωγών ο μεταδότης μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.