1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Μαγνητικοί-επαγωγικοί ογκομετρικοί αισθητήρες ροής

IO-Link - Μαγνητικοί-επαγωγικοί ογκομετρικοί αισθητήρες ροής

  • Ακριβής μέτρηση ροής, κατανάλωσης και θερμοκρασίας του μέσου
  • Υψηλή ακρίβεια, επαναληψιμότητα και δυναμική μετρήσεων
  • Για χρήση σε κυκλώματα ψύξης νερού
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
  • Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο και παλμική έξοδο

IO-Link - Μαγνητικοί-επαγωγικοί ογκομετρικοί αισθητήρες ροήςΜαγνητικοί-επαγωγικοί αισθητήρες ροής

Οι μαγνητικοί-επαγωγικοί αισθητήρες ροής της σειράς SM επιτηρούν υγρά μέσα. Ανιχνεύουν τα τρία μεγέθη διεργασίας, την ποσότητα ροής, την ποσότητα κατανάλωσης και τη θερμοκρασία του μέσου. Χρησιμοποιούνται συχνά σε κυκλώματα ψύξης π.χ. σε χαλυβουργεία, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην παραγωγή γυαλιού. Στη διαχείριση υδάτων και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της κατανάλωσης νερού.
Η μέγιστη κατανάλωση, η στιγμιαία κατανάλωση ή η συσσωρευμένη κατανάλωση προγραμματίζονται και εμφανίζονται εύκολα μέσω των ρυθμισμένων τιμών μεταγωγής και συναγερμού με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με δύο εξόδους μεταγωγής που μπορούν να προγραμματιστούν ως επαφές σύνδεσης ή επαφές διακοπής. Μία έξοδος μεταγωγής μπορεί να διαμορφωθεί για την έξοδο των τιμών μέτρησης και ως κλιμακούμενη αναλογική έξοδος. Για την επιτήρηση της ποσότητας κατανάλωσης η άλλη έξοδος μεταδίδει παλμούς μέτρησης στο σύστημα ελέγχου.
Εκτός από την καθαρή επιτήρηση ροής, ο SΜ ανιχνεύει επίσης τη θερμοκρασία του μέσου. Αυτή εμφανίζεται επιτόπου και παρέχεται για την επεξεργασία σήματος. Έτσι ο αισθητήρας ενδείκνυται ειδικά για την επιτήρηση κυκλωμάτων ψύξης.
Το ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και ο υψηλός βαθμός προστασίας προσφέρουν υψηλή ασφάλεια ακόμα και σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος.
Ανάλογα με την προς ανίχνευση ποσότητα ροής, οι συσκευές διατίθενται με διαφορετική σύνδεση διεργασίας.