1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Neljä yhdessä: virtausmittari määrittelee neljän teollisuuskaasun kulutuksen

Neljä yhdessä: virtausmittari määrittelee neljän teollisuuskaasun kulutuksen

  • Monikäyttöisyys vähentää eri anturimallien määrää ja varastointitarvetta
  • Tarkka mittausdata mahdollistaa tehokkaan energiahuollon

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Erilaisten prosessimittausarvojen samanaikainen indikointi poistaa tarpeen käyttää useampia instrumentteja.
  • Simulointimoodi yksinkertaistaa käyttöönottoa ja käsittelyä

”All-in-one" -anturi alentaa kustannuksia
Uusi SD-sarjan virtausmittari tunnistaa neljä tärkeää teollisuuskaasua: argon, hiilidioksidi, typpi ja ilma. Siksi se on ihanteellinen ratkaisu elintarviketeollisuuden pullotus- ja pakkauskoneisiin sekä hitsaus-, leikkaus- ja juotosprosesseihin, joissa käytetään suojakaasuja. Virtauksen lisäksi anturi tunnistaa myös lämpötilan, paineeen ja kokonaistilavuusvirtausmäärän. Arvot voidaan lukea värinäytöltä ja ne ovat saatavissa myös digitaalisena datana IO-Linkin kautta.

Käyttäjäystävällinen käsittely IO-Linkin kautta
IO-Linkin kautta anturi tarjoaa useita hyödyllisiä, käsittelyä helpottavia ominaisuuksia: Räätälöidyt näyttö- ja kytkentäpisteasetukset voidaan tarkistaa simulointimoodissa ennen käyttöönottoa ja vilkkumoodin avulla käyttäjä voi visuaalisesti määritellä triggausanturin tarkan paikan.

Varmista laatu, alenna kustannuksia
Virtausmittarin ansiosta käyttäjä voi pitää tarkasti silmällä kalliiden teollisuuskaasujen kulutusta. Pienet määrät havaitaan yhtä luotettavasti kuin suuremmatkin virtaukset. Hyvä mittaustarkkuus varmistaa tuotteen ja prosessin laadun sovellutuksissa, joissa kaasujen tarkka annostelu on tärkeää. Siinä, missä lisääntynyt kulutus nostaa kustannuksia, liian pieni syöttö puolestaan heikentää lopputuotteiden laatua.

Perusta kokonaisvaltaiselle energianhallintajärjestelmälle DIN EN ISO 50001 mukaan
EU:n energiatehokkuusdirektiivi DIN EN ISO 50001 velvoittaa yrityksiä pitämään kirjaa mittalaitteiden kalibroinnista mittausdatan oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. SD-sarjan uusi paineilmamittari ja säännölliset DAkkS-kalibroinnit luovat yhdessä optimaalisen perustan luotettavalle energianhallintajärjestelmälle.

Monikäyttöisyys vähentää erilaisten anturimallien määrää ja varastointitarvetta
Neljän eri teollisuuskaasun ominaiskäyrän, suuren mittausdynamiikan ja usean mittausparametrin integrointi yhteen anturiin vähentää huomattavasti laitekustannuksia. SD-sarjan sopivuus moniin eri sovellutuksiin ja sijoituspaikkoihin auttaa pienentämään laitevalikoimaa ja vähentää varastointitarvetta. Koska sama anturi tunnistaa myös paineen, lämpötilan ja aineen kokonaistilavuusvirtausmäärän, tarvitaan vähemmän antureita, kaapelointia ja tulokortteja - tämä alentaa asennus- ja kunnossapitokustannuksia.