You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  3. ecomatController start-sarja: helppo tapa aloittaa ohjelmointi

ecomatController start-sarja: helppo tapa aloittaa ohjelmointi

  • Sisältää ecomatController CR710S -logiikkayksikön
  • Esikytketty kytkimillä ja potentiometreillä varustettu simulointiyksikkö binääri- ja analogiasignaalien simulointia varten
  • Sisältää kaikki tarvittavat kytkentä- ja liitäntäkaapelit
  • CODESYS ohjelmointiympäristö ja dokumentointi

Nopea tapa päästä alkuun liikkuvien koneiden ohjelmoinnissa
Uusi ecomatController -sukupolvi on nykyaikainen ohjainalusta tulevaisuuden ajoneuvoille ja työkoneille. Esikytketty start-sarja sisältää kompaktin ecomatController CR710S ohjaimen ja kaikki jännitesyöttöä, CAN- ja Ethernet-tiedonsiirtoa ja tuloja ja lähtöjä varten tarvittavat kaapelit. Simulointiyksikössä on kytkimet, potentiometrit ja signaalinäytöt kytkentätilojen ja analogisten tulosignaalien simulointia varten. Mukana tulevan CODESYS-ohjelmistopaketin (versio 3.5) avulla ohjaimeen tutustuminen ja sovellutusohjelman luominen onnistuu helposti.

Tehokas elektroniikka
Start-sarjan sydän on ecomatController CR710S -ohjain, joka on suunniteltu kaikkien sovellettavissa olevien mobiilielektroniikkaa koskevien standardien mukaan ja varustettu nykyaikaisella 32-bittisellä 300 MHz prosessorilla. Se tarjoaa kaikki sovellutusohjelmien luomiseen tarvittavat toiminnot, ja sen avulla voi helposti tutustua sisäänrakennettuihin laitetoimintoihin. RGB-tilanosoitus-LEDit ilmaisevat tärkeimmät järjestelmäviestit. Tarvittaessa sisäiset, erikseen ohjelmoitavissa olevat kontrollerit (1 x standardilogiikka, 1 x turvalogiikka) antavat sinulle myös mahdollisuuden hankkia kokemusta turvalogiikkojen ohjelmoinnista (sovellustasoille EN 13849 PL d ja EN 62061 SIL cl2 saakka).

Liitännät laajennetuilla toiminnoilla
Sisäänrakennettujen M12-pistokeliitäntöjen kautta on käytettävissä kaksi CAN-liitäntää, RS232-liitäntä ja kytkimellä varustettu Ethernet-liitäntä. CAN-liitännät tukevat tärkeimpiä väyläprotokollia CANopen, CANopen Safety ja J1939.

Konfiguroitavat tulot ja lähdöt
Jokaisessa simulointiyksikössä on 6 esikytkettyä tuloa ja lähtöä. Tulot (varustettu diagnostiikkatoiminnolla) voidaan konfiguroida digitaali-, taajuus- tai analogiatuloiksi tai ne voidaan sovittaa resistanssimittaukseen. Lähdöt (varustettu diagnostiikkatoiminnoilla) voidaan konfiguroida binäärilähdöiksi tai PWM-lähdöiksi. Kaikki tulot ja lähdöt voidaan tarvittaessa konfiguroida myös turvatuloiksi tai -lähdöiksi. Erityisiä antureita ja toimilaitteita voidaan lisäksi liittää myös kytkettävien lattaliittimien kautta.

Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
Ohjelmointi tehdään standardoitujen, IEC 61131-3 mukaisten ohjelmointikielten avulla. Saatavilla on ohjelmointiesimerkkejä ja kirjastoja, joiden avulla voi helposti tutustua ohjelmistoon.