You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Kunnonvalvontajärjestelmät
  4. Pyörintävahdit
  5. Aikareleet

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Aikareleet

  • Säädettävä veto- ja päästöviive
  • Optiona veto- ja/tai päästöhidastus ja hetkelliset pulssit
  • Säiliöiden suojaus ylitäyttöä ja tyhjäkäyntiä vastaan
  • Pumppujen ja venttiilien luotettava kulumissuojaus
  • Nopea ja aikaa säästävä kiskoasennus

Pulssinkäsittelyjärjestelmät - Aikareleet


Aikarele

Aikarele vastaanottaa signaaleja ulkoiselta anturilta ja kytkee lähdöt säädettävien tulo- ja lähtöviiveiden perusteella. Valinnaisesti voidaan vastaus- ja/tai päästöhidastus, päällekytkennän pyyhkäisyimpulssi ja irtikytkennän pyyhkäisyimpulssi asettaa valintakytkimestä.
Tyypillisiä sovellutuksia on valaistuksen (valojen automaattikatkaisu 60 s kuluttua, rappukäytävävalaistuksen aikakatkaisu ja rappukäytävien valaistusautomaatit) tai tuulettimien ohjausjärjestelmissä (jälkikäyntirele).