You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IO-Link
  4. IO-Link -prosessianturit
  5. Pistepinnankorkeusanturit hygienisiin tiloihin

IO-Link - Pistepinnankorkeusanturit hygienisiin tiloihin

  • Luotettava pinnankorkeuden valvonta säiliöissä ja astioissa
  • Käyttö nesteillä, pastamaisilla aineilla ja kiintoaineilla
  • Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
  • Aineiden erottelu binäärilähtöjen parametroinnin avulla
  • Luotettava ainekertymien ja vaahdon vaikutusten eliminointi

IO-Link - Pistepinnankorkeusanturit hygienisiin tiloihin


Raja-arvoanturit hygieenisiin sovellutuksiin

Rakennesarjan LMT pinnankorkeusanturit valvovat luotettavasti säiliöiden ja tankkien pinnankorkeuksia tai suojaavat pumppuja kuivakäynniltä.
Laadukkaiden kotelomateriaaliensa, kuten ruostumaton teräs ja PEEK-materiaali, ja hygieniavaatimukset täyttävien prosessiliitäntöjensä vuoksi anturit sopivat erityisen hyvin käytettäväksi elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Lukuisat kansainväliset hyväksynnät, esim. EHEDG, 3A ja FDA, sallivat käytön hygieenisissä sovellutuksissa.
Anturia voidaan käyttää melkein kaikkien nestemäisten ja pastamaisten aineiden sekä kiintoaineiden kanssa. Se tunnistaa myös voimakkaasti tarttuvat aineet (esim. ketchup) ja ei-johtavat aineet (esim. kasvisöljy). Kiinnitarttuneet aineet ja vaahto ohitetaan tehokkaasti. Kahden riippumattomasti säädettävän binäärilähdön ansiosta jopa kahden aineen erottaminen toisistaan on mahdollista.
Antureita on saatavilla erilaisilla sondipituuksilla.
Kaikilla rakennesarjan LMT antureilla on määritelty tehdasasetukset tietylle aineelle. Herkkyys ja muut toiminnot voidaan sovittaa kunkin sovellutuksen erilaisia vaatimuksia vastaavaksi. Roiskeet, aaltoliikkeet ja ilmakuplat voidaan kompensoida esim. kytkentäviiveitä säätämällä.
Parametrien asetus suoritetaan silloin IO-Linkin, esim. USB-liittymän kautta. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.