You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i-järjestelmät ja -anturit
  5. RFID luku-/kirjoituspäät

AS-i-järjestelmät ja -anturit - RFID luku-/kirjoituspäät

  • RFID kokoonpano-, materiaalinsyöttö- ja tavarankäsittelysovellutuksiin
  • Yksinkertainen ja nopea säätää
  • Jopa 31 RFID-lukijaa voidaan liittää masteryksikköön
  • Hyvä lukutarkkuus

AS-i-järjestelmät ja -anturit - RFID luku-/kirjoituspäät

RFID-luku-/kirjoituspäät

RF-tunnistusjärjestelmä DTS125 mahdollistaa kosketuksettoman RFID-transpondereiden (ID-tunnisteiden) lukemisen ja/tai kirjoittamisen. Kompakteissa luku-/kirjoituspäissä on antennin ohessa myös täydellinen mittauslaite ja AS-i-liitäntä. Siten laitteita voidaan käyttää suoraan AS-i-verkossa. Tiedot muutetaan digitaalisesti koodatuiksi arvoiksi ja ne asetetaan AS-i-ohjaustason käyttöön ilman lisäohjelmointia. Käyttöalueita ovat esim. valmistuslinjojen materiaalivirtojen ohjaus ja valvonta.
Kiskoilla kulkevissa kuljetinjärjestelmissä koodatut kohteet (ID-tunnisteet) asennetaan tunnistettaviin esineisiin, esim. säiliöihin, tavara- ja työkappalealustoihin. Tiedot luetaan, kun ne tulevat luku-/kirjoituspäiden tunnistusalueelle. AS-i Master voi ohjata jopa 31 laitetta.
Tuotevalikoimassa on luku-/kirjoituspäitä erikokoisille tunnistusalueille sekä paljon erilaisia ID-tunnisteita.