You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Signaalinkäsittelyjärjestelmät
  5. Lämpötilavalvonta

Signaalinkäsittelyjärjestelmät - Vahvistinyksiköt lämpötilavalvontaan

  • Laaja lämpötilan mittausalue
  • Versiot erilaisilla lähtöpiireillä
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
  • Mittattujen lämpötila-arvojen paikallisnäyttö
  • Kytketyn anturin tyypin automaattinen tunnistus

Signaalinkäsittelyjärjestelmät - Vahvistinyksiköt lämpötilavalvontaan


Lämpötilavalvonta

Tyypin TR lämpötila-antureiden mittausyksiköllä voidaan luotettavasti tunnistaa, mitata ja esittää lämpötila-antureiden vastusarvojen signaaleja. Elektroniikka tunnistaa silloin itsenäisesti, onko asennettuna Pt100- vai Pt1000-anturit, riippumatta siitä, onko kyse kaksi-, kolme- tai nelijohdinkytkennästä. Laitteissa on suuri mittausalue.
Kriittisiä prosessitiloja, kuten rajalämpötilan alitus tai ylitys, voidaan valvoa suoraan binäärilähtöjen avulla. Jatkuvaan lämpötilamittaukseen on olemassa laitteita, joissa on korkearesoluutioinen ja skaalattava analogialähtö. Näytön ansiosta on ajantasainen prosessilämpötila voidaan koska tahansa lukea laitteesta.
Mittausyksiköt voidaan yhdistää ruuvattavilla tai asennettavilla antureilla, mittapuikkoantureilla tai lämpötila-antureilla hygieenisiin sovellutuksiin.
Parametrien asetus tapahtuu suoraan anturissa olevilla painikkeilla. Lisäksi anturi voidaan parametroida myös IO-Linkin kautta, esim. USB-liittymällä. LINERECORDER-SENSOR-ohjelmiston avulla anturin parametriarvot voidaan visualisoida, siirtää ja arkistoida.