You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Modulaarinen virtausvalvonta

Modulaarinen virtausvalvonta kenttäsovellutuksiin

  • Liitäntä suurille upotussyvyyksille tarkoitetuille virtausantureille
  • Keraamisille, haponkestävästä teräksestä ja titaniumista valmistetuille antureille
  • Opetuspainike mahdollistaa mittausalueen helpon skaalauksen
  • Virtaus ja kytkentäpiste ilmaistaan laitteen omilla LED-merkkivaloilla
  • AC- ja DC-versiot

Modulaarinen virtausvalvonta kenttäsovellutuksiin


Modulaarinen virtausvalvonta

Sovellutuksissa, joissa mittauslaitteella varustettua virtausanturia ei voida hyödyntää, käytetään antureita yhdessä mittausyksiköiden kanssa. Näin on esimerkiksi silloin, kun laitetta käytetään räjähdysvaarallisilla alueilla, ahtaissa asennusolosuhteissa tai kun näytön on toimittava hajautetusti. Keraamisella kotelolla varustetut anturit sopivat käytettäväksi syövyttävien aineiden kanssa.
Valikoimassa on mittausyksiköitä, jotka voidaan asentaa kytkentäkaappiin tai laitteen käyttöpaikalle. Laitteesta riippuen voidaan valvoa virtausta, lämpötilaa ja/tai johdinkatkoksia. Kaikki laitteet näyttävät virtauksen LED-pylväskaaviolla.
Käyttöpaikalla tapahtuvan asennuksen mittausjärjestelmät liitetään virtausanturiin M12-pistokeliitännällä suoraan mittauskohdassa.
Räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetuissa sovellutuksissa anturit ja mittauselektroniikka on suunniteltu ja hyväksytty räjähdysvaarallisella alueella käytettäväksi voimassa olevien määräysten mukaisesti.