You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. AS-i turvateknologia
  5. AS-i oviturvakytkimet

AS-i-turvateknologia (Safety at Work) - AS-i oviturvakytkimet

  • Toimintaperiaatteina suljettu tai avoin virtapiiri
  • Pyörivä, metallinen käyttöpää
  • Mekaaninen vapautuskytkin laitteen kannessa
  • Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
  • Sovellutukset, joiden suorituskykytaso on enintään PL d

AS-i-turvateknologia (Safety at Work) - AS-i oviturvakytkimet


AS-i-turvaovikytkin

Lukituksella varustetut AS-i-ovikytkimet saavat aikaan sen, että liikkuvat suojalaitteet, kuten esim. suojaverkot, suojaovet ja muut suojukset pidetään suljettuina niin kauan kuin vaarallinen tilanne jatkuu. Niitä käytetään AS-i-turvajärjestelmissä (Safety at Work) ja ne toimivat oven suljettuna pitävinä elektromagneettisina lukituslaitteina.
Yhdessä erottavan suojalaitteen ja koneen ohjauksen kanssa kyseinen turvakomponentti estää suojalaitteen aukeamisen niin kauan kuin koneen liike aiheuttaa vaaraa. Ohjaukselle se tarkoittaa sitä, että kytkentäkomennot, jotka aiheuttavat vaarallisia tilanteita, voivat tulla voimaan vasta sitten, kun suojalaite on suoja-asennossa ja lukitus on päällä. Suojalaitteen kiinni pitävä lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vaaraa aiheuttava tilanne on ohi.