You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Pulssi- ja kulma-anturit
  5. Inkrementaalianturit ilman näyttöä

Inkrementaalianturit ilman näyttöä

  • Versiot kiinteällä akselilla (kiinnike-/syncro-laippakiinnitys) tai holkkiakselilla
  • Resoluutio 2...10.000 pulssia
  • Kaapeliliitäntä aksiaalinen / radiaalinen
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita

Inkrementaalianturit ilman näyttöä

Inkrementaalianturit

Inkrementaalianturit kehittävät tietyn määrän pulsseja akselin jokaisella kierroksella. Niiden avulla voidaan mitata kiertokulmaa tai lineaariliikettä. Kiertosuunta voidaan mitata kummankin 90° kulmassa olevan signaalin A ja B vaihe-eron avulla.