You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Optoelektroniset anturit

Optoelektroniset anturit

  • Yksinkertainen suuntaus punainen valon avulla
  • Versiot hygienisiin tiloihin
  • LED-näyttö käyttövalmiuden, lähtötilojen ja toimintojen tarkistamista varten
  • Säätöprosessi säästää aikaa ja kustannuksia käyttöönotossa
  • Laaja valikoima järjestelmäkomponentteja helppoon ja varmaan asennukseen

Optoelektroniset anturit

Optoelektroniset anturit

Optoelektroniset anturit ovat "keinosilminä" tulleet automaatiotekniikkaan jäädäkseen. Niitä käytetään sellaisissa sovellutuksissa, joissa vaaditaan kohteiden kosketuksetonta ja tarkkaa tunnistusta. Tunnistettavan kohteen materiaalilla ei ole juurikaan merkitystä. Induktiivisiin antureihin verrattuna optoelektronisilla antureilla saavutetaan huomattavasti suurempia tuntoetäisyyksiä.

Lähetin/vastaanotinparien ominaisuuksiin kuuluu suuri toimintaetäisyys. Järjestelmä käsittää kaksi erillistä komponenttia: lähettimen ja vastaanottimen. Valo kulkee vain yhden matkan (lähettimestä vastaanottimeen). Tällöin sovellutuksen häiriöt, kuten ilmassa oleva pöly, likaantuneet linssit, vesihöyry tai sumu eivät johda välittömästi järjestelmän häiriöön.

Peilistä heijastavassa valokennossa lähetin ja vastaanotin on sijoitettu samaan koteloon. Lähettimen lähettämä valo heijastetaan heijastimen avulla takaisin vastaanottimeen. Peilistä heijastavat valokennot ilman polarointisuodatinta toimivat infrapunavalolla ja polarointisuodattimella varustetut mallit näkyvällä punaisella valolla.

Peilistä heijastavia antureita käytetään kohteiden suoraan tunnistukseen. Lähetin ja vastaanotin ovat samassa kotelossa. Lähetin lähettää valoa, joka heijastuu tunnistettavan kohteen pinnasta takaisin vastaanottimeen. Järjestelmä mittaa takaisin heijastuvan valon määrää. Sen vuoksi ei peilistä heijastaviin antureihin tarvita muita toiminnallisia komponentteja (kuten esim. heijastimet peilistä heijastavissa valokennoissa).