You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kapasitiiviset anturit
  5. AC/DC-anturit

Kapasitiiviset anturit - AC/DC-anturit

  • Laitteet yhdistetyllä AC/DC-lähdöllä
  • Kaksijohdinteknologia
  • Erilaiset pyöreät ja suorakaiteenmuotoiset mallit
  • Versiot pistokeliittimellä, kytkentärasialla tai liitäntäkaapelilla

Kapasitiiviset anturit - AC/DC-anturit


AC/DC-anturit

Kapasitiiviset anturit tunnistavat jauhemaisia kiintoaineet, esim. jauhot, kaakao ja maataloustuotteet, kuten vilja, suoraan tai säiliöseinämien läpi siiloissa ja kuljetinjärjestelmissä. Potentiometrillä tuntoetäisyys tuntoetäisyydellä on erittäin helppo sovittaa kuhunkin sovellutukseen. Joissakin vaihtoehdoissa aineen tasaus suoritetaan suoraan anturin painikkeilla.

Kapasitiiviset AC/DC- tai AC-pääteasteanturit sopivat käytettäväksi vaihtojänniteverkoissa. Laitteissa, joissa on yhdistetty pääteaste, ratkaisee anturi aina sovellettavan jännitteen mukaan, kumpaan pääteasteeseen (AC vai DC) se kytkeytyy.
Korkeat tuntoetäisyydet taataan koko lämpötila-alueella.