You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kapasitiiviset anturit
  5. Käyttö muoviteollisuuden sovellutuksissa

Kapasitiiviset anturit - Käyttö muoviteollisuuden sovellutuksissa

  • Helppo säätö sovellutukseen opetuspainikkeen avulla
  • Versiot automaattisella kuorman (PNP/NPN) tunnistuksella
  • Lähdön toiminta (sulkeutuva / avautuva) valittavissa
  • Selkeästi erottuva tilanosoitus
  • Kestää hyvin elektrostaattisia purkauksia

Kapasitiiviset anturit - Käyttö muoviteollisuuden sovellutuksissa


Käyttö muoviteollisuudessa

Kaikkialla siellä, missä muovigranulaatteja kuljetetaan ja työstetään, valvovat kapasitiiviset anturit täyttötasoja – mm. putkissa ja siiloissa tai tarkastusikkunoiden läpi ruiskutuskoneiden lastausasemilla. Silloin anturin on tunnistettava luotettavasti monenlaisia muoveja. Toisaalta on kysymys erilaisista materiaaleista, jäännöskosteuksista ja lämpötiloista, toisaalta raaka-aineiden raekoko ja pintalaadut vaihtelevat suuresti. IO-Link-vaihtoehdot mahdollistavat toleranssirajojen määrittämisen asetetun kytkentäpisteen ympärille.

Käyttökonsepti mahdollistaa lähtötoiminnon tasauksen ja säädön vain yhdellä painikkeen painalluksella. Automaattinen kuormantunnistus helpottaa liittämistä yleisesti markkinoilla olevaan ohjaukseen.