You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Turva-anturit

Induktiiviset turva-anturit

  • Sertifiointi IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 ja IEC 61508 mukaan
  • Varmistaa käyttäjän ja koneen turvallisuuden
  • Erikoistoimilaitteita ei tarvita elektronisten turva-antureiden yhteydessä
  • Antureiden kytkentä turvalogiikkaan tai AS-i-turvamoduliin

Induktiiviset turva-anturit


Turva-anturit

Turva-anturi parantaa laitteiston käytettävyyttä ja turvallisuutta ja se voidaan kytkeä sallittuihin mittauslaitteisiin, joissa ei ole ristiinvalvontaa. Kulumattomuus takaa laitteiston erittäin pienet ylläpitokustannukset. Virhetapaukset, esim. kelan rikkoutuminen tai kelan oikosulku diagnosoidaan ja anturi menee turvalliseksi määriteltyyn tilaan. Edes ristiinkytkentävika syöttöjännitteen ja yhden lähdön välillä ei vaikuta anturin turvatoimintoon. Induktiiviset turvasovellutukset on suunniteltu erikoistarkoituksiin, joihin tarvitaan kosketuksetonta ja luotettavaa metallisen esineen tunnistusta.
Käyttöesimerkkejä ovat esim. turvallinen asemointi pyöröpöytiin ja työstökoneisiin, puristimien, portaalirobottien ja käyttökoneistojen turvallinen ryömintä tai päätepysäytys tai robottien turvallinen aluevalvonta.