You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
 1. Flowsensorer
 2. Produkter - innovationer
 3. SD / SDG trykluftmåler

Termisk trykluftmåler i højeste kvalitet

”Alt-i-én-sensor” reducerer omkostninger

Den nye termiske trykluftmåler udmærker sig ved at være en særdeles alsidig sensor. Den har ikke kun en indbygget temperatursensor: den har også en tryksensor, så brugeren kan læse fire procesværdier på én gang (volumenflow, tryk, temperatur og totalisator = måler for samlet mængde), og samtidig optimerer den produktionen. Integration af adskillige måleparametre i bare én sensor sparer ikke bare betydelige hardwareomkostninger (tryksensor, temperatursensor, ledningsføring og inputkort), men også installations- og vedligeholdelsesomkostninger.


Dine fordele

• Procespålidelighed ved overvågning af tryk, temperatur og volumenflow

• Omkostningsbesparelser ved energiovervågning, lækageovervågning og procesorienteret vedligeholdelse af filtersystemet

• Tidsbesparelse på grund af lav kompleksitet i elektriske installationer, vedligeholdelse og installation

Måling af strømningshastighed

Umiddelbar trykluftovervågning til forbedring af energieffektiviteten

Integration af SD trykluftmåleren i eksisterende eller nye installationers vedligeholdelsesenhed giver ekstra fordele. Nu kan procesværdierne for trykluft i industriel brug overvåges effektivt i almindelige trykluftnetværk via det integrerede TFT-display. Der kan vælges fire forskellige grafiske layouts. Procesværdierne kan også overføres via IO-Link.

SD'ens præcise flowovervågning registrerer lækager og sparer energiomkostninger. Endvidere muliggør enhedens gentagelsesnøjagtighed en nøjagtig fordeling af omkostningerne for trykluft til den pågældende produktionslinje samt optimeret beregning af produktomkostninger.

Trykmåling

Effektiv overvågning af driftstrykket

Takket være den integrerede trykmåling kan trykfald i tilsmudsede filtersystemer såvel som det generelle driftstryk i trykluftsystemet overvåges optimalt. Det er ret vigtigt, hvis installationen omfatter aktuatorer, der drives ved 5 bar i stedet for de ideelle 6,3 bar, fordi belastningshastigheden allerede er reduceret med 25 %, og produktiviteten falder. På den anden side øger et stort driftstryk ikke ydeevnen, men skaber et øget forbrug af trykluft og øget slid på enheden.

Temperaturmåling

Kvalitetsudsving minimeres med temperaturmåling

Takket være den integrerede temperaturmåling er det muligt at overvåge temperaturfølsomme processer som tørring og at sikre produktionskvaliteten. SD-trykluftmåleren øger derfor procespålideligheden.

Energistyringssystem

Grundlaget for et omfattende energistyringssystem iht. DIN EN ISO 50001


I henhold til EU-direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 skal alle medlemslande opnå energibesparelser.
Kravet for at opnå nedsættelser af afgifter på energi er, at der skal indføres et system til energistyring. Standarden kræver registreringer af måleudstyrskalibrering for at sikre, at de målte data er korrekte og repeterbare.
Ved at kombinere den nye SD trykluftmåler med regelmæssige DAkkS kalibreringer opnås det optimale grundlag for et pålideligt energistyringssystem.

Opdag fordelene med effektiv trykluftsovervågning med ifm. I den digitale maskinhal, diskuterer vores eksperter emner som:

 • Detaljeret forbrugsmåling på den individuelle maskine – fra hardware til software (0:00-19:17)
 • Trykluftovervågning på distributionslinien – omkostningsoverblik samt lækagemåling gjort simpelt (19:17-31:50)
 • Registrering af nøgletal for energi samt kompressoreffektivitetsberegning (31:51-35:59)

Kalibreringscertifikater

ISO-kalibrering SD (ordrekode ZC0020)

 • Oprettet af producenten
 • Sprog: Tysk/engelsk
 • Gælder de angivne varer og skal bestilles sammen med sensoren. Efterfølgende ordrer lader sig kun gøre, hvis enheden returneres.

DAkkS-kalibrering af flowsensorer på 6 punkter (ordrekode ZC0075)

 • Designet til at opfylde kravene fra DAkkS (tysk akkrediteringsorgan)
 • Sprog: Tysk/engelsk
 • Kalibrering ved 6 flowværdier (afhængigt af den nominelle diameter)
 • Gælder de angivne varer og skal bestilles sammen med sensoren. Efterfølgende ordrer lader sig kun gøre, hvis enheden returneres.

moneo configure: parameterindstillingssoftwaren

Appen til parameterindstilling og styring af IO-Link enheder og ifm IO-Link mastere. Integreret, producentuafhængig IODD håndtering for mere tidsbesparende sensorparameterindstilling. Cockpit til parallel visning af parametre og procesværdier.

Integration i styreenheden via ifm-startpakkerne

Kan downloades gratis:

- Eksempelprogrammer og programmoduler (Step7, TIA, RS Logix) - Læs og skriv procesdata - Forbindelse til ProfiNet, Ethernet og EtherCAT - Enhedsbeskrivelsesfiler til PLC-opsætning (GSDML, ESI, EDS) - Betjeningsvejledninger